A study regarding the hydrological features of the Tur Valley

A study regarding the hydrological features of the Tur Valley

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: A study regarding the hydrological features of the Tur Valley
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f344
Images path relative: com_form2content/p3/f344
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: A study regarding the hydrological features of the Tur Valley
Authors: Cornel Faur
Affiliation: „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania
Abstract: Water is a natural resource, vital for life on earth, and for a long time, it hasn’t been considered an unlimited resource. The economic development and demographic rise of the late 20th century have made mankind’s water demands rise substantially and endlessly. The need to reply to these needs has turned into the responsibility of a rational water usage, for the sake of the solving the ‘resource-demand’ issue. The existence of water is a condition for maintaining certain integrity of the natural environment, and fuel for developing social and economic systems.
Keywords: water, demand, preoccupation, usage
References: Arhiva Administratia Naţionala Apele Române, Direcţia Apelor Someş Tisa,Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare.
Buta I., Iacob E., Scurgerea aluviunilor în suspensie în nord-vestul ţării, Extras din „Studia”, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj- Napoca, 1967.
Diaconu C., Probleme de scurgere ale aluviunilor a râurilor din România. Studii de hidrologie, Institutul de Meteorologie- Hidrologie, Bucureşti, 1971.
Faur C., (2007), Munţii Oaşului-studiu geomorfologic, UBB Cluj-Napoca, teză de doctorat.
Fazekas, L., Bazinul hidrografic Tur- Caracterizarea hidrologică generală, Extras din Colecţia Satu Mare, Studii şi Comunicări IX- X 1992- 1993, Muzeul Judeţean Satu Mare.
Gâştescu P., Újvári I., Rolul spaţiului carpatic în formarea şi repartiţia în timp a resurselor de apă, Terra XXXVIII, Bucureşti, 1986.
Pişotă I, Buta I., Hidrologie (manual pentru studenţi), Ediţia a IV-a, revizuită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Savin C., Hidrologia râurilor- teoretică şi aplicată, Editura Reprograph, Craiova, 2001.
Sorocovschi V., Hidrologie, Editura „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureş, 2002.
Sorocovschi V., Hidrometrie: măsurători şi calcule hidrologice (curs), Cluj- Napoca, 1994.
Şerban, P., Managementul apelor: principale reglementări europene, Editura Tipored, Bucureşti 2006.
Topor N., Stoica C., Tipuri de circulaţie şi centrii de acţiune atmosferică deasupra Europei, C.S.A: Institutul Hidrologic, Bucureşti, 1965.
Újvári I, Alimentarea râurilor din Republica Populară România. Meteorologia şi Hidrologia, nr. 1, Bucureşti, 1957.
*** Atlasul Cadastrului Apelor din România, Bucureşti, 1994.
*** Atlasul climatologic al României, Institutul Meteorologic, Bucureşti, 1966.
*** Clima Republicii Socialiste România, vol. I- II, Editura Intreprinderea Poligrafică „Tiparul”, Bucureşti, 1966.
*** Geografia României, vol. I şi III, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983.
*** Studii de hidrologie VIII- „Monografia hidrologică a bazinelor hidrografice ale râurilor Iza- Vişeu-Săpânţa- Tur”- C.S.A. Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice, Bucureşti, 1978.
Read_full_article: pdf/23-2013/23-1-2013/SU23-1-2013-Faur.pdf
Correspondence: Cornel Faur, „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania

Read full article
Article Title: A study regarding the hydrological features of the Tur Valley
Authors: Cornel Faur
Affiliation: „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania
Abstract: Water is a natural resource, vital for life on earth, and for a long time, it hasn’t been considered an unlimited resource. The economic development and demographic rise of the late 20th century have made mankind’s water demands rise substantially and endlessly. The need to reply to these needs has turned into the responsibility of a rational water usage, for the sake of the solving the ‘resource-demand’ issue. The existence of water is a condition for maintaining certain integrity of the natural environment, and fuel for developing social and economic systems.
Keywords: water, demand, preoccupation, usage
References: Arhiva Administratia Naţionala Apele Române, Direcţia Apelor Someş Tisa,Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare.
Buta I., Iacob E., Scurgerea aluviunilor în suspensie în nord-vestul ţării, Extras din „Studia”, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj- Napoca, 1967.
Diaconu C., Probleme de scurgere ale aluviunilor a râurilor din România. Studii de hidrologie, Institutul de Meteorologie- Hidrologie, Bucureşti, 1971.
Faur C., (2007), Munţii Oaşului-studiu geomorfologic, UBB Cluj-Napoca, teză de doctorat.
Fazekas, L., Bazinul hidrografic Tur- Caracterizarea hidrologică generală, Extras din Colecţia Satu Mare, Studii şi Comunicări IX- X 1992- 1993, Muzeul Judeţean Satu Mare.
Gâştescu P., Újvári I., Rolul spaţiului carpatic în formarea şi repartiţia în timp a resurselor de apă, Terra XXXVIII, Bucureşti, 1986.
Pişotă I, Buta I., Hidrologie (manual pentru studenţi), Ediţia a IV-a, revizuită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Savin C., Hidrologia râurilor- teoretică şi aplicată, Editura Reprograph, Craiova, 2001.
Sorocovschi V., Hidrologie, Editura „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureş, 2002.
Sorocovschi V., Hidrometrie: măsurători şi calcule hidrologice (curs), Cluj- Napoca, 1994.
Şerban, P., Managementul apelor: principale reglementări europene, Editura Tipored, Bucureşti 2006.
Topor N., Stoica C., Tipuri de circulaţie şi centrii de acţiune atmosferică deasupra Europei, C.S.A: Institutul Hidrologic, Bucureşti, 1965.
Újvári I, Alimentarea râurilor din Republica Populară România. Meteorologia şi Hidrologia, nr. 1, Bucureşti, 1957.
*** Atlasul Cadastrului Apelor din România, Bucureşti, 1994.
*** Atlasul climatologic al României, Institutul Meteorologic, Bucureşti, 1966.
*** Clima Republicii Socialiste România, vol. I- II, Editura Intreprinderea Poligrafică „Tiparul”, Bucureşti, 1966.
*** Geografia României, vol. I şi III, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983.
*** Studii de hidrologie VIII- „Monografia hidrologică a bazinelor hidrografice ale râurilor Iza- Vişeu-Săpânţa- Tur”- C.S.A. Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice, Bucureşti, 1978.
*Correspondence: Cornel Faur, „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania