National parks in Europe

National parks in Europe

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: National parks in Europe
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f345
Images path relative: com_form2content/p3/f345
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: National parks in Europe
Authors: Grec Marcel
Affiliation: „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania
Abstract: In general, the tourist load capacity means the maximum number of visitors that a particular ecosystem can receive them, without having to incur large degradation. This concept emerged in Europe in the early 60s, with the development of mass tourism and recreation, generating the need to plan these activities. To evaluate the bearing capacity of protected territories tourism, we must take in consideration four dimensions that define: ecological carrying capacity, social and psychological load capacity, own resources of planning techniques that alter considerably thresholds, notion of compatibility between multiple uses of the natural landscape.
Keywords: national parks, Europe, tourism, tourists
References: Ardelean, A., Monumente ale naturii. Plante ocrotite sau care necesită ocrotire. Rev. „Ocrotirea naturii Tn [ud. Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, p. 33-49.
Ardelean ,A., Truţă, H., Rezervaţia de llex aquifolium – unicat în flora României, Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 59-63, Arad, 1988.
Ardelean, A., Ocrotire, conservare, diversitate. Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
Ardelean, A., Asociaţii vegetale pe Valea Crişului Alb. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad,’nr. 5,1995, p. 20-26.
Ardelean, A., Flora şi vegetaţia din Valea Crişului Alb, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 1999.
Brebu, A., Brebu, D.( Parcul dendrologie Mănăştur-Vinga. Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 166-172, Arad, 1988.
Cârlig, T., Ardelean, A., Observaţii fenologice asupra unor arbori şi arbuşti din parcul dendrologìe Câpâlnaş. Cunoaştere şi acţiune, (culegere de studii). Ed. Casa Corpului Didactic,’Arad, 1973, p. 27-30.
Covaci, P., Truţâ, H., Ardelean, A., Parcul dendrologie Macea, Consiliul Judeţean pentru îndrumarea şi Ocrotirea Naturii, Arad, 1987.
Don, I., Arbori monumentali din oraşul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 66-70.
Don, I., Specii lemnoase exotice, valoroase ornamental, care vegetează în Municipiul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 5, 1995, p. 70-74.
Eusebiu, Şt., Arboretumul „Sylva”. C.C.E.S., Jud. Arad, Gurahonţ, 1983.
Jucuş, A., Starea actuală a ecosistemelor silvice din perimetrul viitorului „Parc national Apuseni”, Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 1/1992, pg. 98-101.
Mândruţ, O., Judeţul Arad, caracterizare fizico-geografică. Rev. „Ocrotirea naturii în Judeţul Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 17-33.
Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România. Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993.
Mohan, Gh., Ardelean A., Covaci P., Bâjenaru P., Arbori şi arbuşti, Ed. „Vasile Goldiş”, 1995.
Moldovan, I., Ecosistemul acvatic din rezervaţia „Bezdin” Rev. Ziridava, voi. XVII, pg. 316-322, Arad, 1988.
Oprea, I.V., Oprea Valeria, Rezervaţia ştiinţifică Groşi, Ocolul Silvic Bârzava (jud. Arad), Rev. Ocrotirea naturii în judeţul Arad, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 61-71.
Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale în fondul forestier al judeţului Arad. Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 1-1992 pg. 80-82.
Borza Al. (1929) – Problema protecţiunii naturii în România, Întâiul Congres al Naturaliştilor din România, Cluj
Bran Florina (1997) – Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti
Ghincea Mioara (2003) – Valorificarea turistică a ariilor protejate. Studiu de caz: Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, în Comunicări de geografie, vol. ,Editura Universităţii din Bucureşti
Glăvan V. (2003) – Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism, Ed. Economică, Bucureşti
Grolleau H. (1988) – Patrimoine rural et tourisme dans la CEE, DGT (Tourisme), TER Manea Gabriela (2003) – Naturalitate şi antropizare în Parcul Natural Porţile de Fier, Ed. Universităţii din Bucureşti
Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M. (1992) – Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Ed. Scaiul, Bucureşti
Pătroescu Maria.şi alţii (2000) – Zone şi arii protejate în municipiul Bucureşti, A.U.Timişoara, Geografie, vol. 9 – 10.
Pop e., Sălăgeanu N. (1965) – Monumente ale naturii din România, Ed. Meridiane, Bucureşti Primack R., Pătroescu Maria, Rozilowicz L., Iojă C. (2002) – Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti
Richez G. (1991) – Parcs nationaux et tourisme en Europe, Editions L’ Harmattan, Paris Toniuc N., Oltean M., Romanca G., Zamfir Manuela (1992) – List of Protected Areas în Romania (1932 – 1991), în Ocrotirea naturii şi mediul înconjurător (36)-1, Ed. Academiei, Bucureşti
Toniuc N., Boşcaiu N. (1991) – Convenţia pentru protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, Ocrotirea naturii nr.1-2
Legea 137/1995 – Legea protecţiei mediului
Legea 5/2000 – Legea privind aprobarea PATN – secţiunea a IlI-a, Zone protejate
Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Read_full_article: pdf/23-2013/23-1-2013/SU23-1-2013-Grec.pdf
Correspondence: Grec M., „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania, 86 Liviu Rebreanu St., Arad, Romania, Tel. +40-(257)-212111

Read full article
Article Title: National parks in Europe
Authors: Grec Marcel
Affiliation: „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania
Abstract: In general, the tourist load capacity means the maximum number of visitors that a particular ecosystem can receive them, without having to incur large degradation. This concept emerged in Europe in the early 60s, with the development of mass tourism and recreation, generating the need to plan these activities. To evaluate the bearing capacity of protected territories tourism, we must take in consideration four dimensions that define: ecological carrying capacity, social and psychological load capacity, own resources of planning techniques that alter considerably thresholds, notion of compatibility between multiple uses of the natural landscape.
Keywords: national parks, Europe, tourism, tourists
References: Ardelean, A., Monumente ale naturii. Plante ocrotite sau care necesită ocrotire. Rev. „Ocrotirea naturii Tn [ud. Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, p. 33-49.
Ardelean ,A., Truţă, H., Rezervaţia de llex aquifolium – unicat în flora României, Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 59-63, Arad, 1988.
Ardelean, A., Ocrotire, conservare, diversitate. Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
Ardelean, A., Asociaţii vegetale pe Valea Crişului Alb. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad,’nr. 5,1995, p. 20-26.
Ardelean, A., Flora şi vegetaţia din Valea Crişului Alb, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 1999.
Brebu, A., Brebu, D.( Parcul dendrologie Mănăştur-Vinga. Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 166-172, Arad, 1988.
Cârlig, T., Ardelean, A., Observaţii fenologice asupra unor arbori şi arbuşti din parcul dendrologìe Câpâlnaş. Cunoaştere şi acţiune, (culegere de studii). Ed. Casa Corpului Didactic,’Arad, 1973, p. 27-30.
Covaci, P., Truţâ, H., Ardelean, A., Parcul dendrologie Macea, Consiliul Judeţean pentru îndrumarea şi Ocrotirea Naturii, Arad, 1987.
Don, I., Arbori monumentali din oraşul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 66-70.
Don, I., Specii lemnoase exotice, valoroase ornamental, care vegetează în Municipiul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 5, 1995, p. 70-74.
Eusebiu, Şt., Arboretumul „Sylva”. C.C.E.S., Jud. Arad, Gurahonţ, 1983.
Jucuş, A., Starea actuală a ecosistemelor silvice din perimetrul viitorului „Parc national Apuseni”, Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 1/1992, pg. 98-101.
Mândruţ, O., Judeţul Arad, caracterizare fizico-geografică. Rev. „Ocrotirea naturii în Judeţul Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 17-33.
Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România. Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993.
Mohan, Gh., Ardelean A., Covaci P., Bâjenaru P., Arbori şi arbuşti, Ed. „Vasile Goldiş”, 1995.
Moldovan, I., Ecosistemul acvatic din rezervaţia „Bezdin” Rev. Ziridava, voi. XVII, pg. 316-322, Arad, 1988.
Oprea, I.V., Oprea Valeria, Rezervaţia ştiinţifică Groşi, Ocolul Silvic Bârzava (jud. Arad), Rev. Ocrotirea naturii în judeţul Arad, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 61-71.
Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale în fondul forestier al judeţului Arad. Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 1-1992 pg. 80-82.
Borza Al. (1929) – Problema protecţiunii naturii în România, Întâiul Congres al Naturaliştilor din România, Cluj
Bran Florina (1997) – Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti
Ghincea Mioara (2003) – Valorificarea turistică a ariilor protejate. Studiu de caz: Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, în Comunicări de geografie, vol. ,Editura Universităţii din Bucureşti
Glăvan V. (2003) – Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism, Ed. Economică, Bucureşti
Grolleau H. (1988) – Patrimoine rural et tourisme dans la CEE, DGT (Tourisme), TER Manea Gabriela (2003) – Naturalitate şi antropizare în Parcul Natural Porţile de Fier, Ed. Universităţii din Bucureşti
Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M. (1992) – Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Ed. Scaiul, Bucureşti
Pătroescu Maria.şi alţii (2000) – Zone şi arii protejate în municipiul Bucureşti, A.U.Timişoara, Geografie, vol. 9 – 10.
Pop e., Sălăgeanu N. (1965) – Monumente ale naturii din România, Ed. Meridiane, Bucureşti Primack R., Pătroescu Maria, Rozilowicz L., Iojă C. (2002) – Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti
Richez G. (1991) – Parcs nationaux et tourisme en Europe, Editions L’ Harmattan, Paris Toniuc N., Oltean M., Romanca G., Zamfir Manuela (1992) – List of Protected Areas în Romania (1932 – 1991), în Ocrotirea naturii şi mediul înconjurător (36)-1, Ed. Academiei, Bucureşti
Toniuc N., Boşcaiu N. (1991) – Convenţia pentru protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, Ocrotirea naturii nr.1-2
Legea 137/1995 – Legea protecţiei mediului
Legea 5/2000 – Legea privind aprobarea PATN – secţiunea a IlI-a, Zone protejate
Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
*Correspondence: Grec M., „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania, 86 Liviu Rebreanu St., Arad, Romania, Tel. +40-(257)-212111