A histo-anatomical study on some halophylous species of the Lepidium genus


A histo-anatomical study on some halophylous species of the Lepidium genus

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: A histo-anatomical study on some halophylous species of the Lepidium genus
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f246
Images path relative: com_form2content/p3/f246
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: A histo-anatomical study on some halophylous species of the Lepidium genus
Authors: Marius-Nicuşor Grigore, Constantin Toma
Affiliation: „Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Biology, Iasi, Romania
Abstract: Three halophyte species belonging to the Lepidium genus (Brassicaceae family) were investigated: Lepidium cartilagineum (J. Mayer) Thell. ssp. crassifolium (Waldst. & Kitt.), L. latifolium L. şi L.
perfoliatum L. All the subterranean vegetative organs (root, rhizome) in the investigated taxons showed a secondary structure. The foliar limb had a bifacial, equifacial structure at L. cartilagineum ssp. crassifolium. An bifacial, equifacial, with the mesophpyll centric-heterogenous structure at L. latifolium. and a relatively compact mesophyll, with low palisadic cells at L. perfoliatum has been evidenced.
Keywords: Lepidium, halophytes, rhizome
References: Bucur N, Dobrescu C, Turcu Gh, Lixandru Gh, Teşu C, Dumbravă I, Afusoaie D, Contribuţii la studiul
halofiliei plantelor din păşuni şi fâneţe de sărătură din Depresiunea Jijia-Bahlui (partea a I-a). Stud. şi Cerc.(Biol. şi Şt. Agricole), Acad.R.P.R., filiala Iaşi, an. VIII, fasc. 2, pp. 277-317, 1957
Bucur N, Dobrescu C, Turcu Gh, Lixandru Gh, Teşu C, Contribuţii la studiul halofiliei plantelor din
păşuni şi fâneţe de sărătură din Depresiunea Jijia-Bahlui (partea a II-a). Stud. şi Cerc. (Biol. şi Şt. Agricole), Acad. R.P.R., filiala Iaşi, an. XI, fasc. 2, pp. 333-347, 1960
Chermezon H, Recherches anatomiques sur les plantes littorales. Ann. Sci. Nat., sér.9, Bot., tome XII : 117-129, pp. 270-274, 299-307, 1910
Ciocârlan V, Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed.Ceres, Bucureşti, 2000.
Grigore M, Toma C, Contributions to the knowledge of the anatomical structure of some halophytes. (I). St. Cerc. St., Biologie, serie noua, Univ.din Bacau, 10, pp. 125-128., 2005
Grigore MN, Toma C, Ecological anatomy elements related to Asteraceae halophytes species. Stud.
Com. Complexul Muzeal Şt. Nat. „Ion Borcea” Bacău, 21, pp. 94-98, 2006
Prodan I, Flora pentru detrminarea şi descrierea plantelor ce cresc în România, vol. II, ediţia a
II-a, Ed. Cartea Românească, Cluj-Napoca, pp. 253-305, 1939
Ţopa E, Vegetaţia terenurilor sărate din R.P.R., Natura, anul VI, Nr. 1, pp. 57-76, 1954
Toma C, Flenchea-Teodorescu Georgeta, Răşcanu Silvia, Zaharia Maria, Trăsăturile anatomoecologice
ale unor plante litorale (Cakile maritima Scopp şi Eryngium maritium L.). Culegere. de Stud. şi artic. de Biologie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi, (Grăd. Bot.), 1, pp. 273-287, 1979
*** Flora R.P.R., vol. III, Ed. Academiei R.P.R., 1955
Read_full_article: pdf/18-2008/SU08Grigore.pdf
Correspondence: Grigore Marius-Nicuşor, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Biology, Jassy, Carol I Bd.,
no. 20 A, 700506, Romania, 0766.30.77.18, mariusgrigorepsyche@yahoo.com

Read full article
Article Title: A histo-anatomical study on some halophylous species of the Lepidium genus
Authors: Marius-Nicuşor Grigore, Constantin Toma
Affiliation: „Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Biology, Iasi, Romania
Abstract: Three halophyte species belonging to the Lepidium genus (Brassicaceae family) were investigated: Lepidium cartilagineum (J. Mayer) Thell. ssp. crassifolium (Waldst. & Kitt.), L. latifolium L. şi L.
perfoliatum L. All the subterranean vegetative organs (root, rhizome) in the investigated taxons showed a secondary structure. The foliar limb had a bifacial, equifacial structure at L. cartilagineum ssp. crassifolium. An bifacial, equifacial, with the mesophpyll centric-heterogenous structure at L. latifolium. and a relatively compact mesophyll, with low palisadic cells at L. perfoliatum has been evidenced.
Keywords: Lepidium, halophytes, rhizome
References: Bucur N, Dobrescu C, Turcu Gh, Lixandru Gh, Teşu C, Dumbravă I, Afusoaie D, Contribuţii la studiul
halofiliei plantelor din păşuni şi fâneţe de sărătură din Depresiunea Jijia-Bahlui (partea a I-a). Stud. şi Cerc.(Biol. şi Şt. Agricole), Acad.R.P.R., filiala Iaşi, an. VIII, fasc. 2, pp. 277-317, 1957
Bucur N, Dobrescu C, Turcu Gh, Lixandru Gh, Teşu C, Contribuţii la studiul halofiliei plantelor din
păşuni şi fâneţe de sărătură din Depresiunea Jijia-Bahlui (partea a II-a). Stud. şi Cerc. (Biol. şi Şt. Agricole), Acad. R.P.R., filiala Iaşi, an. XI, fasc. 2, pp. 333-347, 1960
Chermezon H, Recherches anatomiques sur les plantes littorales. Ann. Sci. Nat., sér.9, Bot., tome XII : 117-129, pp. 270-274, 299-307, 1910
Ciocârlan V, Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed.Ceres, Bucureşti, 2000.
Grigore M, Toma C, Contributions to the knowledge of the anatomical structure of some halophytes. (I). St. Cerc. St., Biologie, serie noua, Univ.din Bacau, 10, pp. 125-128., 2005
Grigore MN, Toma C, Ecological anatomy elements related to Asteraceae halophytes species. Stud.
Com. Complexul Muzeal Şt. Nat. „Ion Borcea” Bacău, 21, pp. 94-98, 2006
Prodan I, Flora pentru detrminarea şi descrierea plantelor ce cresc în România, vol. II, ediţia a
II-a, Ed. Cartea Românească, Cluj-Napoca, pp. 253-305, 1939
Ţopa E, Vegetaţia terenurilor sărate din R.P.R., Natura, anul VI, Nr. 1, pp. 57-76, 1954
Toma C, Flenchea-Teodorescu Georgeta, Răşcanu Silvia, Zaharia Maria, Trăsăturile anatomoecologice
ale unor plante litorale (Cakile maritima Scopp şi Eryngium maritium L.). Culegere. de Stud. şi artic. de Biologie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi, (Grăd. Bot.), 1, pp. 273-287, 1979
*** Flora R.P.R., vol. III, Ed. Academiei R.P.R., 1955
*Correspondence: Grigore Marius-Nicuşor, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Biology, Jassy, Carol I Bd.,
no. 20 A, 700506, Romania, 0766.30.77.18, mariusgrigorepsyche@yahoo.com