Ethical aspects in the practical activity of the occupational health physician

Ethical aspects in the practical activity of the occupational health physician

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Ethical aspects in the practical activity of the occupational health physician
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f72
Images path relative: com_form2content/p3/f72
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Ethical aspects in the practical activity of the occupational health physician
Authors: Elena-Ana Pauncu1*, Laura Jebereanu2, Sorin Adrian Jebereanu3, Alexandra Enache1
Affiliation: 1.”Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
2. Lupeni Municipal Hospital
3. Timisoara Clinical Municipal Emergency Hospital
Abstract: Occupational health is one of some medical specialties in Romania that enjoys with an own statute, having similarities with the international code of ethics of occupational health professionals of the International Commission of Occupational Health. In the Romanian law concerning the specific professional statute of the occupational health physician there is a title that refers at ethical aspects „Principles of ethics and deontology in occupational health practice” that include 11 articles. Our paper presents some situations with which we were confronted and are real problems of ethics regarding the relation with specialists in other specialties, to establish the fit at work of psychiatric patients and of some colleagues’ physicians, the professional secret.
Keywords: occupational health, ethics, practical activity
References: 1. AW TC. „Probleme etice în practica de medicină a muncii; cunoştinţe şi atitudini ale medicilor de
medicină a muncii”. Medicină Ocupaţională 1997; 47: 371-376.
2. Brandt-Rauf PW, Conflictul etic în practica de medicină a muncii, Br J Ind Med 1989; 46: 63-66;
3. Carta Sănătăţii Ocupaţionale (adoptată la Bruxelles, 1969, şi revizuită la Copenhaga, 1979, şi Dublin, 1980), Comitetul de Medici al CEE, CP 80-1-182, 11 dec. 1980
4. Cod de Etică, Asociaţia Americană a Asistenţilor Medicali cu Competenţe în Medicina Muncii,
adoptat de Comitetul Executiv al AAAMCMM în 1977 (revizuit în 1991, vol. 38, nr. 9, Septembrie
1996)
5. Code du déontologie de la FMH», Directive à l’intention des médecins du travail (Annexe 4),
Bulletin des médecins suisses, pp. 2129-2134, 1998: 79, 42
6. Code du déontologie de la FMH», Directive à l’intention des médecins du travail (Annexe 4),
Bulletin des médecins suisses, pp. 2129-2134, 1998:79, No. 42 ;
7. Codul internaţional de Etică Medicală, ediţie adoptată, a treia Adunare Generală a Asociaţiei Medicale Mondiale, Londra, Marea Britanie, Oct. 1949, ediţie îmbunătăţită de a 22a Adunare Medicală
Mondială, Sydney, Australia, Aug. 1968 şi de a 35-a Adunare Medicală Mondială, Veneţia, Italia, Oct.
1983
8. Comisia Internaţională de Sanatate Ocupationala. Codul Internaţional de etică pentru profesioniştii de sănătate ocupaţională, 1992
9. Declaraţia Asociaţiei Clinicilor de Mediu şi Medicina Muncii cu privire la codul organizaţional
pentru conduita etică, C.Andrew Brodkin, Howard Frumkin, Katherine H. Kirkland, Peter Orris and
Maryjeson Schenk, in JOEM, Vol. 38, No. 9, Sep. 1996
10. Declaraţia de la Jakarta de îndrumare asupra promovării sănătăţii la locul de muncă în secolul
21, a 4a Conferinţă Internaţională a Promovării Sănătăţii, Jakarta, iulie 1997
11. Enache Alexandra Medicină legală, curs pentru studenţii facultăţilor de medicină, Mirton, ISBN
973-661-760-2, 340.6(075.8), 350 pag, 2005.
12. Fallon LF, Ethics in the practice of occupational medicine, Occup Med. 2001 Jul-Sep;16(3):517-24
13. Franco G, Mora E. Consent and confidentiality in occupational health practice: balance between
legal requirements and ethical values, Med Lav.;101(3):163-8, 2010
14. Franco G, Occupational physician’s decisions on the basis of legislation, ethics and scientific evidence, Med Lav.;100(4):304-7, 2009
15. Harris J., Bioethics, The history of bioethics, Oxford – Readings in Philosophy, 2001, 1
16. ICOH, Code of Ethics of the International Commission on Occupational Health, 2002. Med
Lav;101(3):163-8, 2010
17. J. Tamin, Ethics and the occupational physician, Occup. Med. Vol. 47, No. 2, pp. 110-111, 1997
18. K.-P. Martimo, M. Antti-Poika, T. Leinof şi K. Rossi, Probleme etice în rândul medicilor şi asistentelor cu competenţă în medicina muncii din Finlanda, Occupational Health, vol. 48, 375-380, 1998
19. Mureşan Valentin, Este etica aplicată o aplicare a eticii? Revista de Filosofie Analitică Volumul I, 10, Iulie-Decembrie 2007, pp. 70-108
20. Păuncu EA, Gherman Fl, Jebereanu L, Păuncu SA, Magiar Ionela, Jebereanu AS, Tărziu A. Sănătatea
mintală – barieră pentru muncă?, Timisoara Medical Journal, ISSN 1583-5251, 58, 3, pp.77-81, 2008
21. Păuncu Elena-Ana, Aprecieri privind IMM-urile în comparaţie cu întreprinderile mari, aspecte de
medicina muncii, Seminarul “Politici de sănătate pentru IMM-uri – Promovarea Sănătăţii la Locul de
Muncă în ţările candidate la UE”, 1-4 iulie 2004, internet, Sibiu, România
22. Păuncu Elena-Ana, Medicina muncii, teorie şi practică, Editura ORIZONTURI UNIVERSITARE,
Timişoara, 2008 ISBN 978-973-638-390-8
23. Păuncu Elena-Ana, Romanian School in Occupational Health, The Fourth Easom Summer
School, Occupational Health Continuing Medical Education in Europe- From Need to Competence
Assessment, Belgrade, Serbia and Montenegro, August 2004
24. Păuncu Elena-Ana, Sănătatea mintală şi munca, aspecte actuale în medicina muncii, Oportunităţi şi provocări în sănătatea publică în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Ed. Brumar,
pp.288 – 292, 2007
25. Peter Westerholm, Tore Nilstun, John Øvretveit, Practical ethics in occupational health , Radcliffe Publishing, 2004
26. Plomp HN. „Atitudinea angajaţilor faţă de medicul de medicină a muncii”. J Occup Med 1992; 34: 893-901
27. Ted Haines, Ethics in Occupational Health, Can Fam Physician; 35: 2273–2275, 1989
28. Van Damme K, Casteleyn L, Heseltine E, Susceptibilitatea individuală şi prevenirea bolilor
profesionale: probleme ştiinţifice şi etice J Occup Environ Med 1995; 37: 91-99.
Read_full_article: pdf/20-2010/20-s1-2010/SU20-s1-2010-Pauncu.pdf
Correspondence: Elena-Ana Păuncu, “Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy,
Discipline of Occupational Health, Eftimie Murgu Square, No.2, Timişoara, România, Tel. +40-(256)-498087, Fax. +40-(256)-498087, email: eapauncu@gmail.com, eapauncu@yahoo.com

Read full article
Article Title: Ethical aspects in the practical activity of the occupational health physician
Authors: Elena-Ana Pauncu1*, Laura Jebereanu2, Sorin Adrian Jebereanu3, Alexandra Enache1
Affiliation: 1.”Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
2. Lupeni Municipal Hospital
3. Timisoara Clinical Municipal Emergency Hospital
Abstract: Occupational health is one of some medical specialties in Romania that enjoys with an own statute, having similarities with the international code of ethics of occupational health professionals of the International Commission of Occupational Health. In the Romanian law concerning the specific professional statute of the occupational health physician there is a title that refers at ethical aspects „Principles of ethics and deontology in occupational health practice” that include 11 articles. Our paper presents some situations with which we were confronted and are real problems of ethics regarding the relation with specialists in other specialties, to establish the fit at work of psychiatric patients and of some colleagues’ physicians, the professional secret.
Keywords: occupational health, ethics, practical activity
References: 1. AW TC. „Probleme etice în practica de medicină a muncii; cunoştinţe şi atitudini ale medicilor de
medicină a muncii”. Medicină Ocupaţională 1997; 47: 371-376.
2. Brandt-Rauf PW, Conflictul etic în practica de medicină a muncii, Br J Ind Med 1989; 46: 63-66;
3. Carta Sănătăţii Ocupaţionale (adoptată la Bruxelles, 1969, şi revizuită la Copenhaga, 1979, şi Dublin, 1980), Comitetul de Medici al CEE, CP 80-1-182, 11 dec. 1980
4. Cod de Etică, Asociaţia Americană a Asistenţilor Medicali cu Competenţe în Medicina Muncii,
adoptat de Comitetul Executiv al AAAMCMM în 1977 (revizuit în 1991, vol. 38, nr. 9, Septembrie
1996)
5. Code du déontologie de la FMH», Directive à l’intention des médecins du travail (Annexe 4),
Bulletin des médecins suisses, pp. 2129-2134, 1998: 79, 42
6. Code du déontologie de la FMH», Directive à l’intention des médecins du travail (Annexe 4),
Bulletin des médecins suisses, pp. 2129-2134, 1998:79, No. 42 ;
7. Codul internaţional de Etică Medicală, ediţie adoptată, a treia Adunare Generală a Asociaţiei Medicale Mondiale, Londra, Marea Britanie, Oct. 1949, ediţie îmbunătăţită de a 22a Adunare Medicală
Mondială, Sydney, Australia, Aug. 1968 şi de a 35-a Adunare Medicală Mondială, Veneţia, Italia, Oct.
1983
8. Comisia Internaţională de Sanatate Ocupationala. Codul Internaţional de etică pentru profesioniştii de sănătate ocupaţională, 1992
9. Declaraţia Asociaţiei Clinicilor de Mediu şi Medicina Muncii cu privire la codul organizaţional
pentru conduita etică, C.Andrew Brodkin, Howard Frumkin, Katherine H. Kirkland, Peter Orris and
Maryjeson Schenk, in JOEM, Vol. 38, No. 9, Sep. 1996
10. Declaraţia de la Jakarta de îndrumare asupra promovării sănătăţii la locul de muncă în secolul
21, a 4a Conferinţă Internaţională a Promovării Sănătăţii, Jakarta, iulie 1997
11. Enache Alexandra Medicină legală, curs pentru studenţii facultăţilor de medicină, Mirton, ISBN
973-661-760-2, 340.6(075.8), 350 pag, 2005.
12. Fallon LF, Ethics in the practice of occupational medicine, Occup Med. 2001 Jul-Sep;16(3):517-24
13. Franco G, Mora E. Consent and confidentiality in occupational health practice: balance between
legal requirements and ethical values, Med Lav.;101(3):163-8, 2010
14. Franco G, Occupational physician’s decisions on the basis of legislation, ethics and scientific evidence, Med Lav.;100(4):304-7, 2009
15. Harris J., Bioethics, The history of bioethics, Oxford – Readings in Philosophy, 2001, 1
16. ICOH, Code of Ethics of the International Commission on Occupational Health, 2002. Med
Lav;101(3):163-8, 2010
17. J. Tamin, Ethics and the occupational physician, Occup. Med. Vol. 47, No. 2, pp. 110-111, 1997
18. K.-P. Martimo, M. Antti-Poika, T. Leinof şi K. Rossi, Probleme etice în rândul medicilor şi asistentelor cu competenţă în medicina muncii din Finlanda, Occupational Health, vol. 48, 375-380, 1998
19. Mureşan Valentin, Este etica aplicată o aplicare a eticii? Revista de Filosofie Analitică Volumul I, 10, Iulie-Decembrie 2007, pp. 70-108
20. Păuncu EA, Gherman Fl, Jebereanu L, Păuncu SA, Magiar Ionela, Jebereanu AS, Tărziu A. Sănătatea
mintală – barieră pentru muncă?, Timisoara Medical Journal, ISSN 1583-5251, 58, 3, pp.77-81, 2008
21. Păuncu Elena-Ana, Aprecieri privind IMM-urile în comparaţie cu întreprinderile mari, aspecte de
medicina muncii, Seminarul “Politici de sănătate pentru IMM-uri – Promovarea Sănătăţii la Locul de
Muncă în ţările candidate la UE”, 1-4 iulie 2004, internet, Sibiu, România
22. Păuncu Elena-Ana, Medicina muncii, teorie şi practică, Editura ORIZONTURI UNIVERSITARE,
Timişoara, 2008 ISBN 978-973-638-390-8
23. Păuncu Elena-Ana, Romanian School in Occupational Health, The Fourth Easom Summer
School, Occupational Health Continuing Medical Education in Europe- From Need to Competence
Assessment, Belgrade, Serbia and Montenegro, August 2004
24. Păuncu Elena-Ana, Sănătatea mintală şi munca, aspecte actuale în medicina muncii, Oportunităţi şi provocări în sănătatea publică în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Ed. Brumar,
pp.288 – 292, 2007
25. Peter Westerholm, Tore Nilstun, John Øvretveit, Practical ethics in occupational health , Radcliffe Publishing, 2004
26. Plomp HN. „Atitudinea angajaţilor faţă de medicul de medicină a muncii”. J Occup Med 1992; 34: 893-901
27. Ted Haines, Ethics in Occupational Health, Can Fam Physician; 35: 2273–2275, 1989
28. Van Damme K, Casteleyn L, Heseltine E, Susceptibilitatea individuală şi prevenirea bolilor
profesionale: probleme ştiinţifice şi etice J Occup Environ Med 1995; 37: 91-99.
*Correspondence: Elena-Ana Păuncu, “Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy,
Discipline of Occupational Health, Eftimie Murgu Square, No.2, Timişoara, România, Tel. +40-(256)-498087, Fax. +40-(256)-498087, email: eapauncu@gmail.com, eapauncu@yahoo.com