Unhealthy behavior of the students in professional secondary schools related to the family structure


Unhealthy behavior of the students in professional secondary schools related to the family structure

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Unhealthy behavior of the students in professional secondary schools related to the family structure
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f77
Images path relative: com_form2content/p3/f77
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Unhealthy behavior of the students in professional secondary schools related to the family structure
Authors: Victor Zepca1, Cristina Petrescu2, Nina Iziumov3
Affiliation: Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie1, Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş”, Timişoara, România
2, Centrul Naţional de Sănătate Publică3, Chişinău, Republica Moldova
Abstract: This study aimed to determine the family composition, education of parents, at adult persons with which students of the vocational secondary school live in Republic of Moldova. The investigations result showed that most families of the students are large – having in their composition 4 and more than four persons, in incomplete families the most frequent students live with the mother, when one or both parents are abroad, students under the tutelage of the mother, grandparents and other relatives, not relatives or supervisors, the educational level of the students, parents is different: mothers have higher education compared to fathers. Unhealthy behaviour is usually more common among the students from incomplete families than those from complete families, particularly among girls.
Keywords: students, vocational school, risk behaviour
References: 1. Vlaicu Brigitha, Fira-Mlădinescu Corneluţa,
Putnoky Salomeia, Petrescu Cristina et al. Anturajul
adolescenţilor şi unele comportamente cu risc.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Secţia
Ştinţe Medicale. Chişinău, 2008, nr. 3 (17), p.73-78
2. Гринина О.В., Кича Д.И., Важиоба Т.В., Хило
Е.В. Здоровье – основной раздел программы
медико-социальной характеристики семьи //
Здравоохранение Российской Федерации, 1997,
№ 2, с. 26-30.
3. The situation of children and family in the Republic
of Moldova. Assessment and Analysis, 2000-2001.
UNICEF, 2002, p. 23.
4. Камилова Р.Т. Влияние социально-гигиенических
факторов условий жизни детей школьного
возраста на уровень их физического развития //
Гигиена и санитария, 2001, № 6, с. 52-55.
5. Палкин В.В. Факторы риска у допризывников и
призывников // Гигиена и санитария, 2005, № 3,
с. 43-46.
6. Mireştean Ileana Maria, Irimie Sorina, Pop
Viorica. Factorii predictori în epidemiologia
comportamentală la adolescenţi. În: Factorii de risc
din mediul de viaţă în relaţie cu sănătatea populaţiei,
Rezumatele lucrărilor. Iaşi, 1999.
7. Tratat de medicină a adolescentului. Sub redacţia
Miu N., Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca, 1999.
8. Zepca V., Mireştean Ileana, Nedbaliuc B., Lavric A.,
Iziumov Nina, Tutunaru Mariana. Comportamentul
cu risc pentru sănătate – consumul de tutun, alcool
şi droguri la adolescenţi. În: Materialele Conferinţei
ştiinţifice anuale – 2007. Universitatea de Stat din
Tiraspol. Chişinău, 2007, p. 57-59.
Read_full_article: pdf/20-2010/20-s1-2010/SU20-s1-2010-Zepca1.pdf
Correspondence:

Read full article
Article Title: Unhealthy behavior of the students in professional secondary schools related to the family structure
Authors: Victor Zepca1, Cristina Petrescu2, Nina Iziumov3
Affiliation: Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie1, Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş”, Timişoara, România
2, Centrul Naţional de Sănătate Publică3, Chişinău, Republica Moldova
Abstract: This study aimed to determine the family composition, education of parents, at adult persons with which students of the vocational secondary school live in Republic of Moldova. The investigations result showed that most families of the students are large – having in their composition 4 and more than four persons, in incomplete families the most frequent students live with the mother, when one or both parents are abroad, students under the tutelage of the mother, grandparents and other relatives, not relatives or supervisors, the educational level of the students, parents is different: mothers have higher education compared to fathers. Unhealthy behaviour is usually more common among the students from incomplete families than those from complete families, particularly among girls.
Keywords: students, vocational school, risk behaviour
References: 1. Vlaicu Brigitha, Fira-Mlădinescu Corneluţa,
Putnoky Salomeia, Petrescu Cristina et al. Anturajul
adolescenţilor şi unele comportamente cu risc.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Secţia
Ştinţe Medicale. Chişinău, 2008, nr. 3 (17), p.73-78
2. Гринина О.В., Кича Д.И., Важиоба Т.В., Хило
Е.В. Здоровье – основной раздел программы
медико-социальной характеристики семьи //
Здравоохранение Российской Федерации, 1997,
№ 2, с. 26-30.
3. The situation of children and family in the Republic
of Moldova. Assessment and Analysis, 2000-2001.
UNICEF, 2002, p. 23.
4. Камилова Р.Т. Влияние социально-гигиенических
факторов условий жизни детей школьного
возраста на уровень их физического развития //
Гигиена и санитария, 2001, № 6, с. 52-55.
5. Палкин В.В. Факторы риска у допризывников и
призывников // Гигиена и санитария, 2005, № 3,
с. 43-46.
6. Mireştean Ileana Maria, Irimie Sorina, Pop
Viorica. Factorii predictori în epidemiologia
comportamentală la adolescenţi. În: Factorii de risc
din mediul de viaţă în relaţie cu sănătatea populaţiei,
Rezumatele lucrărilor. Iaşi, 1999.
7. Tratat de medicină a adolescentului. Sub redacţia
Miu N., Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca, 1999.
8. Zepca V., Mireştean Ileana, Nedbaliuc B., Lavric A.,
Iziumov Nina, Tutunaru Mariana. Comportamentul
cu risc pentru sănătate – consumul de tutun, alcool
şi droguri la adolescenţi. În: Materialele Conferinţei
ştiinţifice anuale – 2007. Universitatea de Stat din
Tiraspol. Chişinău, 2007, p. 57-59.
*Correspondence: