The phytocoenology and ecology of European beech stands with Phyllitis scolopendrium from Padurea…

The phytocoenology and ecology of European beech stands with Phyllitis scolopendrium from Padurea…

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: The phytocoenology and ecology of European beech stands with Phyllitis scolopendrium from Padurea…
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute:
Images path relative:
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: The phytocoenology and ecology of European beech stands with Phyllitis scolopendrium from Padurea Craiului mountains (North-Western Romania)
Authors: Laviniu Burescu
Affiliation: University of Oradea, Faculty of Environmental Protection
Abstract: The European beech stands with Phyllitis scolopendrium are little known in Romania and have a sporadic distribution in massive Pădurea Craiului being quartered on the steep slopes of the canyons, gaps, narrow valleys, representing a type of intra-zone vegetation. These forests are subordinated to the association Phyllitidi – Fagetum Vida (1959) 1963, whose phytocoenosis are considered by us in terms of floral composition, ecological spectra of the type of life forms and floral elements, in terms of chart ecological indices (moisture, temperature and chemical reaction soil).
Keywords: phytosociology, Phyllitis scolopendrium, rare habitats, European beech stands, Northwestern Romania, Pădurea Craiului
References: Alexiu V., 1998, Vegetaţia masivului Iezer-Păpuşa. Studiu fitocenologic, Edit.Cultura, Piteşti, 362
Ardelean A., 1999, Flora şi vegetaţia din Valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University Press, Arad
Borza Al., 1934 – Studii fitosociologice în Munţii Retezat, Bul. Grăd. Bot., Muz. Bot.16, Cluj
Borza Al., 1959 – Flora şi vegetaţia văii Sebeşului, Ed. Acad. Române, Bucureşti
Borza Al., Boşcaiu N., 1965 – Introducere în studiul covorului vegetal, Ed. Acad. Române, Bucureşti
Boşcaiu N., 1971 – Flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Edit. Acad. Române, Bucureşti
Braun-Blanquet J., 1926 – Étüdes phytosociologiques en Auvergne. C.Mont-Louis, Clermont Ferrand
Braun-Blanquet J., Pavillard J., 1928 – Vocabulaire de Sociologie Végétale. Ed.3, Impr. Lemaire-Andres
Buiculescu I., 1975 – Asociaţii de pădure din Masivul Piatra Mare. Stud. şi comun. şt. nat., Muzeul Brukenthal Sibiu, 19, 145-176, Sibiu
Burescu P., Doniţă N., Burescu L., 2002 – Făgetele din munţii Pădurea Craiului. Anal. Univ. din Oradea, fasc. silvic., 7, 49-56, Oradea
Burescu P., Doniţă N., Burescu L., 2003 – Contributions to the study of beech forest in the Pădurea Craiului Mountains, Bihor County. Natural resources and sustainable development – International scientif. Session, 33-35, Debrecen, Hungary
Coldea Gh., 1975 – Étude phytosociologique concernant les hetraie des monts Plopis. Revue Roum. de Biol. 20 (1): 33-41
Coldea Gh., 1990 – Munţii Rodnei – Studiu geobotanic, Edit. Acad. Române, Bucureşti
Dihoru Gh., 1975 – Învelişul vegetal din muntele Siriu, Edit.Acad. R.S.România, Bucureşti
Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A., 2005 – Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti
Fink G.H., 1977 – Pflanzengesellschaften der Schulergebirges (Südostkarpaten – Postavaru). Stapfia. Publikation der Botanischen Arbetsgeminschaft am O.O.Landsmuseum, Linz, 2, 370
Gergely I., 1962 – Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din partea nordică a munţilor Trascăului jud.Alba, Contrib.Bot., Cluj Napoca, 263-298
Géhu J.M., 1986 – Des complexes de groupements végétaux a phytosociologie paysagère contemporaine. Infor. Bot. Ital., 18 (1-2-3): 53-83
Ghişa E., Pop I., Hodişan I., Ciurclea M., 1960, Vegetaţia Muntelui Vulcan-Abrud, Studii şi Cerc. de Biol., Cluj Napoca, 11(2): 255-267
Mihăilescu S., 1999 – The vegetation of the Piatra Craiului Massif and its connexions with other Romanian Carpathian Mountains, Revue Roumaine de Biologie, Bucureşti, 44: 129-139
Morariu I., Uaru P., Danciu M., Lungescu L., 1968 – Făgetele de pe Măgura Codlei. Bul. Inst. Politehnic Braşov, Seria B. Econ. Forest., 9: 43-47
Peia P., 1978, Aspecte de vegetaţie din Cheile Minişului (Munţii Anina, jud.Caraş-Severin), Contrib.Bot., Cluj Napoca, 235-249
Peia P., 1982, Făgetele din depresiunea Almăjului (jud.Caraş-Severin), în: Făgetele carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă, Cluj Napoca, 217-227
Pop I., Hodişan I., 1963, Aspecte din flora şi vegetaţia Cheilor Bulzeşti (reg.Hunedoara, raion Brad), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj Napoca, 2: 47-54
Popescu Gh., 1981, Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor de fag din bazinul hidrografic al Bistriţei-Vâlcii. Analele Univ. Craiova, Biol., Agron., Hortic., 12(22): 9-17
Sanda V., Popescu A., Doltu M.I., 1977, Vegetaţia Masivului Piatra Craiului, Muz. Brukenthal. Stud. Şi Comunic. Şti. Nat. Sibiu, 21: 115-212
Täuber F., 1982, Făgetele din Podişul Lipovei, în: Făgete carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă, Cluj Napoca: 198-205
Vida S., 1963, Die Zonalln Buchenwalder des estkarpatischen Floren – bezirkes (Transsilvanicum) aug Grund von Untersuchungen im Parâng Gebirge. Acta Bot. Auflage, Stuttgart.
Read_full_article: pdf/20-2010/20-2-2010/SU20-2-10BurescuL.pdf
Correspondence: University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, 26 Bd.Gen.Magheru, 410048

Read full article
Article Title: The phytocoenology and ecology of European beech stands with Phyllitis scolopendrium from Padurea Craiului mountains (North-Western Romania)
Authors: Laviniu Burescu
Affiliation: University of Oradea, Faculty of Environmental Protection
Abstract: The European beech stands with Phyllitis scolopendrium are little known in Romania and have a sporadic distribution in massive Pădurea Craiului being quartered on the steep slopes of the canyons, gaps, narrow valleys, representing a type of intra-zone vegetation. These forests are subordinated to the association Phyllitidi – Fagetum Vida (1959) 1963, whose phytocoenosis are considered by us in terms of floral composition, ecological spectra of the type of life forms and floral elements, in terms of chart ecological indices (moisture, temperature and chemical reaction soil).
Keywords: phytosociology, Phyllitis scolopendrium, rare habitats, European beech stands, Northwestern Romania, Pădurea Craiului
References: Alexiu V., 1998, Vegetaţia masivului Iezer-Păpuşa. Studiu fitocenologic, Edit.Cultura, Piteşti, 362
Ardelean A., 1999, Flora şi vegetaţia din Valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University Press, Arad
Borza Al., 1934 – Studii fitosociologice în Munţii Retezat, Bul. Grăd. Bot., Muz. Bot.16, Cluj
Borza Al., 1959 – Flora şi vegetaţia văii Sebeşului, Ed. Acad. Române, Bucureşti
Borza Al., Boşcaiu N., 1965 – Introducere în studiul covorului vegetal, Ed. Acad. Române, Bucureşti
Boşcaiu N., 1971 – Flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Edit. Acad. Române, Bucureşti
Braun-Blanquet J., 1926 – Étüdes phytosociologiques en Auvergne. C.Mont-Louis, Clermont Ferrand
Braun-Blanquet J., Pavillard J., 1928 – Vocabulaire de Sociologie Végétale. Ed.3, Impr. Lemaire-Andres
Buiculescu I., 1975 – Asociaţii de pădure din Masivul Piatra Mare. Stud. şi comun. şt. nat., Muzeul Brukenthal Sibiu, 19, 145-176, Sibiu
Burescu P., Doniţă N., Burescu L., 2002 – Făgetele din munţii Pădurea Craiului. Anal. Univ. din Oradea, fasc. silvic., 7, 49-56, Oradea
Burescu P., Doniţă N., Burescu L., 2003 – Contributions to the study of beech forest in the Pădurea Craiului Mountains, Bihor County. Natural resources and sustainable development – International scientif. Session, 33-35, Debrecen, Hungary
Coldea Gh., 1975 – Étude phytosociologique concernant les hetraie des monts Plopis. Revue Roum. de Biol. 20 (1): 33-41
Coldea Gh., 1990 – Munţii Rodnei – Studiu geobotanic, Edit. Acad. Române, Bucureşti
Dihoru Gh., 1975 – Învelişul vegetal din muntele Siriu, Edit.Acad. R.S.România, Bucureşti
Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A., 2005 – Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti
Fink G.H., 1977 – Pflanzengesellschaften der Schulergebirges (Südostkarpaten – Postavaru). Stapfia. Publikation der Botanischen Arbetsgeminschaft am O.O.Landsmuseum, Linz, 2, 370
Gergely I., 1962 – Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din partea nordică a munţilor Trascăului jud.Alba, Contrib.Bot., Cluj Napoca, 263-298
Géhu J.M., 1986 – Des complexes de groupements végétaux a phytosociologie paysagère contemporaine. Infor. Bot. Ital., 18 (1-2-3): 53-83
Ghişa E., Pop I., Hodişan I., Ciurclea M., 1960, Vegetaţia Muntelui Vulcan-Abrud, Studii şi Cerc. de Biol., Cluj Napoca, 11(2): 255-267
Mihăilescu S., 1999 – The vegetation of the Piatra Craiului Massif and its connexions with other Romanian Carpathian Mountains, Revue Roumaine de Biologie, Bucureşti, 44: 129-139
Morariu I., Uaru P., Danciu M., Lungescu L., 1968 – Făgetele de pe Măgura Codlei. Bul. Inst. Politehnic Braşov, Seria B. Econ. Forest., 9: 43-47
Peia P., 1978, Aspecte de vegetaţie din Cheile Minişului (Munţii Anina, jud.Caraş-Severin), Contrib.Bot., Cluj Napoca, 235-249
Peia P., 1982, Făgetele din depresiunea Almăjului (jud.Caraş-Severin), în: Făgetele carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă, Cluj Napoca, 217-227
Pop I., Hodişan I., 1963, Aspecte din flora şi vegetaţia Cheilor Bulzeşti (reg.Hunedoara, raion Brad), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Seria Biol., Cluj Napoca, 2: 47-54
Popescu Gh., 1981, Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor de fag din bazinul hidrografic al Bistriţei-Vâlcii. Analele Univ. Craiova, Biol., Agron., Hortic., 12(22): 9-17
Sanda V., Popescu A., Doltu M.I., 1977, Vegetaţia Masivului Piatra Craiului, Muz. Brukenthal. Stud. Şi Comunic. Şti. Nat. Sibiu, 21: 115-212
Täuber F., 1982, Făgetele din Podişul Lipovei, în: Făgete carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă, Cluj Napoca: 198-205
Vida S., 1963, Die Zonalln Buchenwalder des estkarpatischen Floren – bezirkes (Transsilvanicum) aug Grund von Untersuchungen im Parâng Gebirge. Acta Bot. Auflage, Stuttgart.
*Correspondence: University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, 26 Bd.Gen.Magheru, 410048