Implicarea vitroculturilor vegetale in studierea cancerului la plante

Autori: Dorina Cachita-Cosma, Aurel Ardelean

Afiliere: Facultatea de Biologie, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad

 

THE VEGETAL VITROCULTURE IMPLICATION IN PLANT CANCER STUDIES. Studiile referitoare la cancerul vegetal pot beneficia de avantajele oferite de metodele de cercetare din biotehnologia vegetelă, inoculii normali sau neoplazici servind în analizarea comportamentului celulelor acestora, în regim de vitrocultură, în ceea ce priveşte multiplicarea şi creşterea celulară sau tisulară, diferenţierea şi morfogeneza, transformările fiziologice şi biochimice pe care aceştia le suportă, ori a metamorfozării structurilor endocelulare în cazul dobândirii statutului de celulă neoplazică, in vitro fiind, stare numită de vitrozitate sau de hiperhidrie. O altă stare de cancerizare, la cormofitoinoculi, este aceea de habituaţie sau de anergism. Ambele tipuri de alterări se caracterizează prin apariţia în celulele afectate de aceste fenomene de transformări maligne, în mare specifce şi celulelor animale.

 

Keywords: hyperhidricity; vegetal cancer; habituation