Tarnave rivers (Transylvania, Romania) ecological management proposal

Autori: Angela Curtean-Banaduc, Doru Banaduc

Afiliere: Universitatea din Sibiu, Facultatea de Stiinte

 

PROPUNERE PENTRU MANAGEMENTUL ECOLOGIC AL RÂURILOR TÂRNAVE (TRANSILVANIA, ROMANIA). Lucrarea îşi propune stabilirea măsurilor de reabilitare, conservare şi management ecologic a râului Târnava, având ca fundament ştiinţific rezultatele evaluării stării ecologice şi a monitoringului râului pe baza analizelor structurii comunităţilor acvatice (macronevertebrate bentonice şi peşti) şi a parametrilor fizico-chimici ai apei (temperatură, pH, duritate totală – DT, oxigen dizolvat – OD, consum biochimic de oxigen la cinci zile – CBO5, consum chimic de oxigen – CCO-Mn, N total, P total, Cl-, SO42-, NO3-, PO43-, Pb, Zn, Cu, Cd şi Mn). Sunt reliefate categoriile majore de impact antropic asupra râului (poluarea apei şi a sedimentelor; lucrări hidrotehnice – acumulări de apă, regularizări, îndiguiri, desecări şi devieri ale albiei; exploatarea substratului albiei; exploatarea terenurilor riverane), consecinţele acestora asupra râului precum şi măsurile de redresare ecologică specifice şi de conservare optime pentru acest râu (respectarea capacităţii naturale de suport a râului, utilizarea eficientă a apei ca resursă, controlul poluării apei şi a sedimentelor, refacerea zonelor umede conexe, refacerea vegetaţiei caracteristică luncii, etc.).

 

Cuvinte-cheie: sistem lotic, monitoring integrat, evaluare ecologica, reabilitare ecologica, conservare, Tarnava Mare, Tarnava Mica, Tarnava.