Du batracien a l’homme: evolution des mecanismes de la mort des hematies par apoptose

DE LA BATRACIENI LA OM: EVOLUŢIA MECANISMELOR DE MOARTE PRIN APOPTOZĂ HEMATIILOR

Autori: Daniela Bratosin1, Tatiana Bulaipham2, Luminiţa Takacs1, Jean Montreuil3Afiliere: 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice-Bucureşti, 2 Institut Pasteur de Lille, France, 3 Université des Sciences et Technologies de Lille 1, France Rezumat. Hematiile vertebratelor au în circulaţie o duratǎ de viaţǎ programatǎ, care este extrem de constantǎ în cadrul aceleeaşi specii, dar foarte variabilǎ cu specia. Precizia acestui ceas biologic a intrigat şi incitat la multe cercetǎri pentru identificarea semnalului ce determinǎ scoaterea din circulaţie a hematiilor bǎtrâne, prin fagocitarea lor de cǎtre macrofagele rezidente, cu pǎstrarea homeostaziei organismului. Recent, cercetările noastre s-au axat pe cunoaşterea mecanismelor celulare şi moleculare ale senescenţei hematiilor umane şi în special pe demonstrarea  ipotezei că deşi acestea sunt lipsite de mitocondrii şi nucleu, senescenţa eritrocitară este un fenomen apoptotic. În acelaşi sens, comparând cu eritrocitele nucleate de Rana sp., sub influenţa unor factori inductori de apoptoză (calciu, temperatură, etc.) am demonstrat că ele sunt capabile să dezvolte un fenomen de apoptoză clasică, cu toate caracteristicile unei celule în apoptoză.

Keywords: batracian, apoptoza hematiilor