Coloranci disazoici simetrici derivati ai acidului 4,4’-diaminostilben-2,2’-disulfonic

COLORANŢI DISAZOICI SIMETRICI DERIVAŢI AI ACIDULUI 4,4’-DIAMINOSTILBEN-2,2’-DISULFONIC. STUDIU DE CULOARE

 

Autori: Maria Elena Grad1*, Georgeta Simu1, Silvana Tomici2, Alfa Xenia Lupea3

Afiliere: 1Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Timişoara, 2S.C.Azur S.A., Timişoara,
3Universitatea Politehnica, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Timişoara

 

 

DISAZO SYMMETRICAL DYES DERIVED FROM 4,4’-DIAMINOSTILBENE-2,2’-DISULPHONIC ACID. COLOUR ANALYSIS. The paper presents the spectrophotometric study of two disazo dyes with symmetrical structure derived from 4,4’-diaminostilbene-2,2’-disulfonic acid. Salicycilic acid and salicylamide were used as coupling components. They were characterized by means of L, a, b uniform color space (CIELAB). The chroma(C*), the hue angle (h°), and the color difference were calculated.

 

Keywords: azo-stilbene dyes, colour measurements