COLORANŢI DISAZOICI SIMETRICI DERIVAŢI AI ACIDULUI 4,4’-DIAMINOSTILBEN-2,2’-DISULFONIC. STUDIU DE CULOARE   Autori: Maria Elena Grad1*, Georgeta Simu1, Silvana Tomici2, Alfa Xenia Lupea3 Afiliere: 1Institutul de...