Pollution values in Tur and Barcău waters

Pollution values in Tur and Barcău waters

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Pollution values in Tur and Barcău waters
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /storage/sites/www.studiauniversitatis.ro/images/stories/com_form2content/p3/f382
Images path relative: com_form2content/p3/f382
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Pollution values in Tur and Barcău waters
Authors: Doru Ioan Ardelean, Aurel Ardelean
Affiliation: West University “Vasile Goldiş” Arad
Abstract: The researches which have been conducted up to now, have not approached stringently enough, the distinctive values of pollution in Tur (heavy metals) and Barcău (petroleum products), which is exactly what this paper intends to do. Consequently, water assays from the two rivers have been analysed, which showed the deterioration of water quality due to the industrial, agrarian, and urban pollutants from the aria. The assays proved the pollution downstream brook Tur inflow with heavy metals, especially Zinc, and of the Barcău waters with petroleum products, downstream the extraction and refining sector in Suplac – Marghita, especially with phenols. Owing to the analysis of the pollution values, it appears that the Tur waters are slightly altered, while the Barcău waters are heavily polluted, being strongly recommended, especially in the Barcau case, firm and vast actions of ecological reconstruction, for a constant discharge and improvement in the water quality through purification.
Keywords: assey, chemical quality of water, pollution value, estimation notes of water quality
References: Andrikovics S., Kriska Gy., Móga J. (2001) – A Berettyó vízgyűjtőjének felszínalaktani, hidrológiai és hidrobiológiai vizsgálata. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei.
Andrişca Simona-Gabriela (2011) – Starea de calitate a apei în bazinul hidrografic Barcău. Rezumatul tezei de doctorat (coord. şt. N. Josan), Universitatea Oradea.
Ardelean G. (1997) – Aspecte ecologice privind Lacul de acumulare Călineşti Oaş. Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad, nr. 7.
Ardelean G. (1999) – Aspecte ale determinării calităţii apei Turului cu ajutorul speciilor de peşti. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, vol. 9, seria B.
Ardelean G., Duma Melania (1997) – Observaţii privind zooplanctonul Lacului de acumulare Călineşti Oaş. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, nr. 7.
Bănărescu P. (2004) – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţele Vieţii, nr. 14.
Fazekas L. (1992-1993) – Bazinul hidrografic Tur. Caracteristicile hidrologice generale. Satu Mare. Studii şi Comunicări, IX-X.
Fazekas L. (2008) – Ecological Changes of the River Tur Water Basin in Romania in the XX Century. In The Flora and Fauna of the Tur River Natural Reserve (eds. Sike T. & Mark Nagy I.), Editura University of Oradea Publishing House.
Gheorghe C.E. (2009) – Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor industriale de producţie în acvacultură, Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Harka Á., Györe K., Sallai Z., Wilhelm S. (1998) – A Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig, Halászat 91/2.
István G. (2010) – Monitoringul integrat al sistemelor ecologice din spaţiul hidrografic Crişuri (teză de doctorat – rezumat, coord. L. Oprea), Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi.
Konecsny K., Fărcaş R., Fetea P., Lucza Z. (2001) – Közös magyar-román hidrológiai tapasztalatok a Túr folyón a 2001. márciusi nagy felső-tiszai árviz idején. MHT. Duna-Tisza Viz és Környezetvédelmi Konferencia. Debrecen 2001. szeptember 19-21.
Marosi S., Szilárd J. (1969) – A tiszai Alföld – Magyarország tájföldrajza, 2, Budapest.
Mereuţă Rodica, Hazan Mihaela, Ardelean G. (2000) – Starea calităţii factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în perioada 1991-1999. Satu Mare. Studii şi Comunicări, Seria Ştiinţele naturale, Editura Muzeului judeţean sătmărean, vol. I.
Nagy I., Fodorpataki L., Weisburg T., Bartha A. (2008) – Preliminary Resultats on Environmenthal Impact of Mining Activity on the Turţ Creek, Satu Mare County, Romania. In: Flora şi Fauna Rezervaţiei Naturale „Râul Tur” /eds. Sike T. & Márk-Nagy J.), University of Oradea Publishing House.
Roşu I., Domşa N. (2011) – Sinteza anuală privind calitatea corpurilor de apă în spaţiul hidrografic Someş – Tisa pe 2010. Administraţia Bazinală a Apelor Someş – Tisa F-Ga-30.
Sárkány-Kiss E., Sîrbu I., Kalivoda B. (1999) – A Berettyó. In: A Körös-medence természeti állapota. Szolnok – Târgu Mureş.
Şumălan V. (2010) – Valea Barcăului – studiu morfohidrologic (teză de doctorat – rezumat, coord. Şt. N. Josan), Univ. Oradea.
Ujvari I. (1972) – Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
van Breugel M., van Eck G., Gerlash G. (2005) – Râul Someş, râul Tur şi Lacul Porumbeşti. Raport de cercetări ihtiologice. Organizaţia pentru Îmbunătăţirea Pescuitului Intern, Nilu Wegen, Nederland.
Velcea I. (1964) – Ţara Oaşului, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Wilhelm Al., Ardelean G., Harka Á., Sallai Z. (2001-2002) – Fauna ihtiologică a bazinului râului Tur, Satu Mare. Studii şi comunicări, Seria Ştiinţele naturale, Editura Muzeul judeţean sătmărean, II-III.
*** – Directiva nr. 2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu în domeniul politicii apei care amendează Directiva Cadru a Apei.
*** – Institutul de Cercetări şi Inginerie a Mediului, Bucureşti, 2006 – posibilităţi de evaluare a impactului poluării asupra calităţii ecosistemelor, vol. II, pp. 26-45
Read_full_article: pdf/23-2013/23-3-2013/SU23-3-2013-ArdeleanD3.pdf
Correspondence: Doru Ioan Ardelean, West University “Vasile Goldiş” Arad

Read full article
Article Title: Pollution values in Tur and Barcău waters
Authors: Doru Ioan Ardelean, Aurel Ardelean
Affiliation: West University “Vasile Goldiş” Arad
Abstract: The researches which have been conducted up to now, have not approached stringently enough, the distinctive values of pollution in Tur (heavy metals) and Barcău (petroleum products), which is exactly what this paper intends to do. Consequently, water assays from the two rivers have been analysed, which showed the deterioration of water quality due to the industrial, agrarian, and urban pollutants from the aria. The assays proved the pollution downstream brook Tur inflow with heavy metals, especially Zinc, and of the Barcău waters with petroleum products, downstream the extraction and refining sector in Suplac – Marghita, especially with phenols. Owing to the analysis of the pollution values, it appears that the Tur waters are slightly altered, while the Barcău waters are heavily polluted, being strongly recommended, especially in the Barcau case, firm and vast actions of ecological reconstruction, for a constant discharge and improvement in the water quality through purification.
Keywords: assey, chemical quality of water, pollution value, estimation notes of water quality
References: Andrikovics S., Kriska Gy., Móga J. (2001) – A Berettyó vízgyűjtőjének felszínalaktani, hidrológiai és hidrobiológiai vizsgálata. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei.
Andrişca Simona-Gabriela (2011) – Starea de calitate a apei în bazinul hidrografic Barcău. Rezumatul tezei de doctorat (coord. şt. N. Josan), Universitatea Oradea.
Ardelean G. (1997) – Aspecte ecologice privind Lacul de acumulare Călineşti Oaş. Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad, nr. 7.
Ardelean G. (1999) – Aspecte ale determinării calităţii apei Turului cu ajutorul speciilor de peşti. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, vol. 9, seria B.
Ardelean G., Duma Melania (1997) – Observaţii privind zooplanctonul Lacului de acumulare Călineşti Oaş. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, nr. 7.
Bănărescu P. (2004) – Situaţia actuală a ihtiofaunei de apă dulce a României sub aspect faunistic, taxonomic şi al protecţiei. Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţele Vieţii, nr. 14.
Fazekas L. (1992-1993) – Bazinul hidrografic Tur. Caracteristicile hidrologice generale. Satu Mare. Studii şi Comunicări, IX-X.
Fazekas L. (2008) – Ecological Changes of the River Tur Water Basin in Romania in the XX Century. In The Flora and Fauna of the Tur River Natural Reserve (eds. Sike T. & Mark Nagy I.), Editura University of Oradea Publishing House.
Gheorghe C.E. (2009) – Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor industriale de producţie în acvacultură, Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Harka Á., Györe K., Sallai Z., Wilhelm S. (1998) – A Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig, Halászat 91/2.
István G. (2010) – Monitoringul integrat al sistemelor ecologice din spaţiul hidrografic Crişuri (teză de doctorat – rezumat, coord. L. Oprea), Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi.
Konecsny K., Fărcaş R., Fetea P., Lucza Z. (2001) – Közös magyar-román hidrológiai tapasztalatok a Túr folyón a 2001. márciusi nagy felső-tiszai árviz idején. MHT. Duna-Tisza Viz és Környezetvédelmi Konferencia. Debrecen 2001. szeptember 19-21.
Marosi S., Szilárd J. (1969) – A tiszai Alföld – Magyarország tájföldrajza, 2, Budapest.
Mereuţă Rodica, Hazan Mihaela, Ardelean G. (2000) – Starea calităţii factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în perioada 1991-1999. Satu Mare. Studii şi Comunicări, Seria Ştiinţele naturale, Editura Muzeului judeţean sătmărean, vol. I.
Nagy I., Fodorpataki L., Weisburg T., Bartha A. (2008) – Preliminary Resultats on Environmenthal Impact of Mining Activity on the Turţ Creek, Satu Mare County, Romania. In: Flora şi Fauna Rezervaţiei Naturale „Râul Tur” /eds. Sike T. & Márk-Nagy J.), University of Oradea Publishing House.
Roşu I., Domşa N. (2011) – Sinteza anuală privind calitatea corpurilor de apă în spaţiul hidrografic Someş – Tisa pe 2010. Administraţia Bazinală a Apelor Someş – Tisa F-Ga-30.
Sárkány-Kiss E., Sîrbu I., Kalivoda B. (1999) – A Berettyó. In: A Körös-medence természeti állapota. Szolnok – Târgu Mureş.
Şumălan V. (2010) – Valea Barcăului – studiu morfohidrologic (teză de doctorat – rezumat, coord. Şt. N. Josan), Univ. Oradea.
Ujvari I. (1972) – Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
van Breugel M., van Eck G., Gerlash G. (2005) – Râul Someş, râul Tur şi Lacul Porumbeşti. Raport de cercetări ihtiologice. Organizaţia pentru Îmbunătăţirea Pescuitului Intern, Nilu Wegen, Nederland.
Velcea I. (1964) – Ţara Oaşului, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Wilhelm Al., Ardelean G., Harka Á., Sallai Z. (2001-2002) – Fauna ihtiologică a bazinului râului Tur, Satu Mare. Studii şi comunicări, Seria Ştiinţele naturale, Editura Muzeul judeţean sătmărean, II-III.
*** – Directiva nr. 2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu în domeniul politicii apei care amendează Directiva Cadru a Apei.
*** – Institutul de Cercetări şi Inginerie a Mediului, Bucureşti, 2006 – posibilităţi de evaluare a impactului poluării asupra calităţii ecosistemelor, vol. II, pp. 26-45
*Correspondence: Doru Ioan Ardelean, West University “Vasile Goldiş” Arad