General regulation concerning the activity organisation, administration and development around and in the perimeter of the protected areas

General regulation concerning the activity organisation, administration and development around and in the perimeter of the protected areas

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: General regulation concerning the activity organisation, administration and development around and in the perimeter of the protected areas
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f368
Images path relative: com_form2content/p3/f368
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: General regulation concerning the activity organisation, administration and development around and in the perimeter of the protected areas
Authors: Marcel Grec, Aurel Ardelean
Affiliation: Vasile Goldiş” Western University Arad, Faculty of Natural Sciences
Abstract: Nature’s monuments, the areas presenting a particular biodiversity or the ones remarked by unicity or rarity, represent the last vestiges of the natural ecosystems. Treating them indifferently their degradation continues, due to the negative impact upon the environment, constitutes an act of major gravity, irreparable in the future and which will not be considered with clemency by the generations to come. Romania holds a 197 % percentage of protected areas from the total world area, and the Arad County holds 1.92% (starting with 1995, when a series of protected areas were placed under official protection, which in the past weren’t granted this status). It’s a percentage far from pleasing us, due to the existence (happily) of numerous areas which should be put under official protection as the significant percentages representing the protected areas from the existent overall area in the neighboring countries (Hungary 6.6%, Poland 7.1%, former Yugoslavia 2.8%, Austria 19.7%, Germany 16.5% and the former Tchechoslovaquia 16.6%).
Keywords: achondroplasia, short stature, limb-lengthening, spinal stenosis, multidisciplinary team
References: Ardelean, A., Monumente ale naturii. Plante ocrotite sau care necesită ocrotire. Rev. „Ocrotirea naturii în jud. Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, p. 33-49.
Ardelean ,A., Truţă, H., Rezervaţia de llex aquifollum – unicat în Hora României, Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 59-63, Arad, 1988.
Ardelean, A., Ocrotire, conservare, diversitate. Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
Ardelean, A., Asociaţii vegetale pe Valea Crişului Alb. Studia Universitalis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 20-26.
Ardelean, A., Flora şi vegetapa din Valea Crişului Alb, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 1999.
Brebu, A., Brebu, D., ParculdendrologieMănăştur-Vmga. Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 166-172, Arad, 1988.
Cârlig, T., Ardelean, A., Observatii fenologice asupra unor arbori şi arbuşti din parcul dendrologie Căpâlnaş. Cunoaştere şi acţiune, (culegere de studii). Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, p. 27-30.
Covaci, P., Truţâ, K, Ardelean, A., Parcul dendrologie Macea, Consiliul Judeţean pentru îndrumarea şi Ocrotirea Naturii, Arad, 1987.
Don, I., Arbori monumentali din oraşul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 66-70.
Don, I., Specii lemnoase exotice, valoroase ornamental, care vegetează Tn Municipiul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 70-74.
Eusebiu, Şt., Arboretumul .Sylva” C.C.E.S., Jud. Arad, Gurahonţ, 1983.
Jucuş, A., Starea actuală a ecosistemelor silvice din perimetrul viitorului „Parc naţional Apuseni”, Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 1/1992, pg. 98-101.
Mândruţ, O., Judeţul Arad, caracterizare tizico-geografică. Rev. „Ocrotirea naturii în Judeţul Arad”, CJ.I.O. al Arad, 1977, pg. 17-33.
Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România. Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993.
Mohan, Gh., Ardelean A., Covaci P., Bâjenaru P., Arbori şi arbuşti. Ed. „Vasile Goldiş”, 1995.
Moldovan, I., Ecosistemul acvatic din rezervaţia„Bezdin”, Rev. Ziridava, voi. XVII, pg. 316-322, Arad, 1988.
Oprea, I.V., Oprea Valeria, Rezervaţia ştiinţifică Groşi, Ocolul Silvic Bârzava (jud. Arad), Rev. Ocrotirea naturii în judeţul Arad, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 61-71.
Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale Tn fondul forestier al judeplui Arad. Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 1-1992 pg. 80-82.
19. Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale în fondul forestier al judeţului Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr.5,1995, p. 63-66.
20.Pop, I., Consideraţii generale asupra vegetaţiei Munţilor Zârand. Cunoaştere şi acţiune (culegere de studii) Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, p. 5-9.
Raţiu, I., Crişan, I., Rezervaţia botanică „Dosul Laurului* Laurul – llex aquifolium. Cunoaştere şi acpune (culegere de studii). Ed. Casa corpului didactic. Arad, 1973, p. 48-53. 22.
Tauber, Fr., Contribupi la Hora şi vegetapa Tmpreţurlmilor oraşului Lipova. Cunoaştere şi acţiune (culegere de studii) Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, pg. 9-22 23.
Tauber, Fr., Ardelean A., „Păliurul”- un supravieţuitorpeste milenii'(Studiu botanic complex). Consiliul pentru Ocrotirea naturii. Arad, 1974. 24.
Tauber, Fr., Ocrotirea ghimpelui (Ruscus aculeatus L.) Tn C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 71-79.
Tudoran, P., Ţara Zârandului, Studiu geologic, Ed. Academiei Bucureşti, 1983.
Tulucan, Alina,. Tulucan, T., Considerapi geologice şi fiziograffce asupra dealului Mocrea, Rev. „Armonii naturale”. Muzeul Judeţean Arad, 1998, pg. 140-145.
Read_full_article: pdf/23-2013/23-2013/SU23-2-14Grec.pdf
Correspondence: Marcel GREC “VASILE GOLDIŞ” Western University Arad, Faculty of Natural Sciences Str. Nalbei nr. 1., zip code:310248 Arad, Romania,Faculty of Natural Sciences; phone:0746180456; e-mail:marcelgrec@yahoo.com

Read full article
Article Title: General regulation concerning the activity organisation, administration and development around and in the perimeter of the protected areas
Authors: Marcel Grec, Aurel Ardelean
Affiliation: Vasile Goldiş” Western University Arad, Faculty of Natural Sciences
Abstract: Nature’s monuments, the areas presenting a particular biodiversity or the ones remarked by unicity or rarity, represent the last vestiges of the natural ecosystems. Treating them indifferently their degradation continues, due to the negative impact upon the environment, constitutes an act of major gravity, irreparable in the future and which will not be considered with clemency by the generations to come. Romania holds a 197 % percentage of protected areas from the total world area, and the Arad County holds 1.92% (starting with 1995, when a series of protected areas were placed under official protection, which in the past weren’t granted this status). It’s a percentage far from pleasing us, due to the existence (happily) of numerous areas which should be put under official protection as the significant percentages representing the protected areas from the existent overall area in the neighboring countries (Hungary 6.6%, Poland 7.1%, former Yugoslavia 2.8%, Austria 19.7%, Germany 16.5% and the former Tchechoslovaquia 16.6%).
Keywords: achondroplasia, short stature, limb-lengthening, spinal stenosis, multidisciplinary team
References: Ardelean, A., Monumente ale naturii. Plante ocrotite sau care necesită ocrotire. Rev. „Ocrotirea naturii în jud. Arad”, C.J.I.O. al Arad, 1977, p. 33-49.
Ardelean ,A., Truţă, H., Rezervaţia de llex aquifollum – unicat în Hora României, Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 59-63, Arad, 1988.
Ardelean, A., Ocrotire, conservare, diversitate. Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
Ardelean, A., Asociaţii vegetale pe Valea Crişului Alb. Studia Universitalis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 20-26.
Ardelean, A., Flora şi vegetapa din Valea Crişului Alb, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 1999.
Brebu, A., Brebu, D., ParculdendrologieMănăştur-Vmga. Rev. „Ziridava”, voi. XVII, p. 166-172, Arad, 1988.
Cârlig, T., Ardelean, A., Observatii fenologice asupra unor arbori şi arbuşti din parcul dendrologie Căpâlnaş. Cunoaştere şi acţiune, (culegere de studii). Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, p. 27-30.
Covaci, P., Truţâ, K, Ardelean, A., Parcul dendrologie Macea, Consiliul Judeţean pentru îndrumarea şi Ocrotirea Naturii, Arad, 1987.
Don, I., Arbori monumentali din oraşul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 66-70.
Don, I., Specii lemnoase exotice, valoroase ornamental, care vegetează Tn Municipiul Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5,1995, p. 70-74.
Eusebiu, Şt., Arboretumul .Sylva” C.C.E.S., Jud. Arad, Gurahonţ, 1983.
Jucuş, A., Starea actuală a ecosistemelor silvice din perimetrul viitorului „Parc naţional Apuseni”, Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldis”, Arad, nr. 1/1992, pg. 98-101.
Mândruţ, O., Judeţul Arad, caracterizare tizico-geografică. Rev. „Ocrotirea naturii în Judeţul Arad”, CJ.I.O. al Arad, 1977, pg. 17-33.
Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România. Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993.
Mohan, Gh., Ardelean A., Covaci P., Bâjenaru P., Arbori şi arbuşti. Ed. „Vasile Goldiş”, 1995.
Moldovan, I., Ecosistemul acvatic din rezervaţia„Bezdin”, Rev. Ziridava, voi. XVII, pg. 316-322, Arad, 1988.
Oprea, I.V., Oprea Valeria, Rezervaţia ştiinţifică Groşi, Ocolul Silvic Bârzava (jud. Arad), Rev. Ocrotirea naturii în judeţul Arad, C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 61-71.
Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale Tn fondul forestier al judeplui Arad. Rev. Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr. 1-1992 pg. 80-82.
19. Pârv, A., Specii exotice şi ornamentale în fondul forestier al judeţului Arad, Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, nr.5,1995, p. 63-66.
20.Pop, I., Consideraţii generale asupra vegetaţiei Munţilor Zârand. Cunoaştere şi acţiune (culegere de studii) Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, p. 5-9.
Raţiu, I., Crişan, I., Rezervaţia botanică „Dosul Laurului* Laurul – llex aquifolium. Cunoaştere şi acpune (culegere de studii). Ed. Casa corpului didactic. Arad, 1973, p. 48-53. 22.
Tauber, Fr., Contribupi la Hora şi vegetapa Tmpreţurlmilor oraşului Lipova. Cunoaştere şi acţiune (culegere de studii) Ed. Casa Corpului Didactic, Arad, 1973, pg. 9-22 23.
Tauber, Fr., Ardelean A., „Păliurul”- un supravieţuitorpeste milenii'(Studiu botanic complex). Consiliul pentru Ocrotirea naturii. Arad, 1974. 24.
Tauber, Fr., Ocrotirea ghimpelui (Ruscus aculeatus L.) Tn C.J.I.O. al Arad, 1977, pg. 71-79.
Tudoran, P., Ţara Zârandului, Studiu geologic, Ed. Academiei Bucureşti, 1983.
Tulucan, Alina,. Tulucan, T., Considerapi geologice şi fiziograffce asupra dealului Mocrea, Rev. „Armonii naturale”. Muzeul Judeţean Arad, 1998, pg. 140-145.
*Correspondence: Marcel GREC “VASILE GOLDIŞ” Western University Arad, Faculty of Natural Sciences Str. Nalbei nr. 1., zip code:310248 Arad, Romania,Faculty of Natural Sciences; phone:0746180456; e-mail:marcelgrec@yahoo.com