The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna

The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f334
Images path relative: com_form2content/p3/f334
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna
Authors: Raluca Stancu
Affiliation: Elementary School I.C. Petrescu Stalpeni
Abstract: Our data emphasize the fact that calcareous powder on the soil, coming from Mateiaşu limestone mining, influences Collembola and Acarina fauna from the polluted soils, reducing their individual number. Thus, the differences between numerical densities of Collembola from polluted areas, by comparison with unpolluted soils, were, in all cases, significant, with a “d” value > 3.291, which justifies null hypothesis resignation, with a probability “p” = 0.001. In the case of Acarina, between beech areas (unpolluted and polluted ones), the difference was significant, with a value “d” > 2.576 and a probability “p” = 0.01. In the case of pine and meadow areas, “d” value > 3.291 and probability “p” = 0.001, which also justifies the resignation of null hypothesis. In the condition of working with the same technics for sample prelevation, in the condition of comparing these densities of pairs of arias with the same type of vegetation, the explanation of existing significant differences between the numerical densities of Collembola and Acarina remains the influence of pollution of soils with calcareous powder.
Keywords: limestone mining, cement factory, soil, invertebrate fauna
References: Badea A. B., Gagyi-Palffy A., Stoian L. C., Stan G., Preliminary studies of quality assessment of aquatic environments from Cluj suburban areas, based on some invertebrates bioindicators and chemical indicators. AACL Bioflux, 3(1):35-41, 2010.
Bailey, NTJ, Statistical Methods in Biology. The English Universities Press LTD, London, 200 pp, 1959
Chiriţă, CD, Papacostea, AS, Hondru, N, Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Ceres, Bucureţti, pp. 591, 1974
Creangă I., Dumitru M., Toti M., Constantin Carolina, Mihalache G., Voiculescu Anca Rovena, Motelică MD, Poluarea cu petrol şi apă sărată a solurilor din judeţul Argeş; măsuri de ameliorare; Cap. III – Judeţul Argeş; aşezarea geografică, condiţii naturale, soluri, Ed. Sitech Craiova, 2005
Falcă, M, .Influenţa noxelor industriale asupra cenozelor de colembole. Lucrările celei de a III-a Conferinţe de Entomologie Iaşi, pp.163 – 168, 1986
Falcă, M, Dominanţa numerică a speciilor de colembole din unele tipuri de ecosisteme forestiere montane. St. cerc. biol., Seria biol. anim., 41, 1,pp. 31 – 36, 1989
Falcă, M, Similarity of Collembola from some mountain forestry ecosystems. Rev. Roum. Biol., Biol Anim., 34, 2, pp. 87 – 93, 1989
Florea, N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A., Metodologia elaborĂrii studiilor pedologice I-III, Redacţia de propagandă tehnică agricolă, Bucuresti 1987
Florea, N., Munteanu, N., Sistemul roman de taxonomie a solurilor (SRTS), Ed. Estfalia Bucureşti, 2003
ICAS Bucureşti, Amenajamentul – Ocolul Silvic Rucăr – Judeţul Argeş, 92 pp
Munteanu I., Florea, N., Ghid pentru descrierea in teren a profilului de sol şi a condiţiilor de mediu specifice: Ed. Sitech Craiova, 2009
Stoian L. C., Gagyi-Palffy A., Stan G., Preliminary aspects regarding the use of some invertebrate bioindicator species in the ecological study of an aquatic lotic ecosystem. AACL Bioflux 2(3):331-337, 2009.
*** Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 756/3.11.1997
Wallwork, JA, Ecology of Soil Animals. McGraw-Hill, London, 283 pp, 1970
Read_full_article: pdf/22-2012/22-4-2012/SU22-4-2012-Stancu1.pdf
Correspondence: Stancu Raluca Maria ,“ Faculty of Sciences “-University of Pitesti, comuna-Stalpeni,judetul Arges ,Romania, Tel .0743633596,email :anghelraluca2009@yahoo.com

Read full article
Article Title: The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna
Authors: Raluca Stancu
Affiliation: Elementary School I.C. Petrescu Stalpeni
Abstract: Our data emphasize the fact that calcareous powder on the soil, coming from Mateiaşu limestone mining, influences Collembola and Acarina fauna from the polluted soils, reducing their individual number. Thus, the differences between numerical densities of Collembola from polluted areas, by comparison with unpolluted soils, were, in all cases, significant, with a “d” value > 3.291, which justifies null hypothesis resignation, with a probability “p” = 0.001. In the case of Acarina, between beech areas (unpolluted and polluted ones), the difference was significant, with a value “d” > 2.576 and a probability “p” = 0.01. In the case of pine and meadow areas, “d” value > 3.291 and probability “p” = 0.001, which also justifies the resignation of null hypothesis. In the condition of working with the same technics for sample prelevation, in the condition of comparing these densities of pairs of arias with the same type of vegetation, the explanation of existing significant differences between the numerical densities of Collembola and Acarina remains the influence of pollution of soils with calcareous powder.
Keywords: limestone mining, cement factory, soil, invertebrate fauna
References: Badea A. B., Gagyi-Palffy A., Stoian L. C., Stan G., Preliminary studies of quality assessment of aquatic environments from Cluj suburban areas, based on some invertebrates bioindicators and chemical indicators. AACL Bioflux, 3(1):35-41, 2010.
Bailey, NTJ, Statistical Methods in Biology. The English Universities Press LTD, London, 200 pp, 1959
Chiriţă, CD, Papacostea, AS, Hondru, N, Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Ceres, Bucureţti, pp. 591, 1974
Creangă I., Dumitru M., Toti M., Constantin Carolina, Mihalache G., Voiculescu Anca Rovena, Motelică MD, Poluarea cu petrol şi apă sărată a solurilor din judeţul Argeş; măsuri de ameliorare; Cap. III – Judeţul Argeş; aşezarea geografică, condiţii naturale, soluri, Ed. Sitech Craiova, 2005
Falcă, M, .Influenţa noxelor industriale asupra cenozelor de colembole. Lucrările celei de a III-a Conferinţe de Entomologie Iaşi, pp.163 – 168, 1986
Falcă, M, Dominanţa numerică a speciilor de colembole din unele tipuri de ecosisteme forestiere montane. St. cerc. biol., Seria biol. anim., 41, 1,pp. 31 – 36, 1989
Falcă, M, Similarity of Collembola from some mountain forestry ecosystems. Rev. Roum. Biol., Biol Anim., 34, 2, pp. 87 – 93, 1989
Florea, N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A., Metodologia elaborĂrii studiilor pedologice I-III, Redacţia de propagandă tehnică agricolă, Bucuresti 1987
Florea, N., Munteanu, N., Sistemul roman de taxonomie a solurilor (SRTS), Ed. Estfalia Bucureşti, 2003
ICAS Bucureşti, Amenajamentul – Ocolul Silvic Rucăr – Judeţul Argeş, 92 pp
Munteanu I., Florea, N., Ghid pentru descrierea in teren a profilului de sol şi a condiţiilor de mediu specifice: Ed. Sitech Craiova, 2009
Stoian L. C., Gagyi-Palffy A., Stan G., Preliminary aspects regarding the use of some invertebrate bioindicator species in the ecological study of an aquatic lotic ecosystem. AACL Bioflux 2(3):331-337, 2009.
*** Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 756/3.11.1997
Wallwork, JA, Ecology of Soil Animals. McGraw-Hill, London, 283 pp, 1970
*Correspondence: Stancu Raluca Maria ,“ Faculty of Sciences “-University of Pitesti, comuna-Stalpeni,judetul Arges ,Romania, Tel .0743633596,email :anghelraluca2009@yahoo.com