Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains


Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f322
Images path relative: com_form2content/p3/f322
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains
Authors: George Claudiu Togor, Petru Burescu
Affiliation: University of Oradea, Faculty of Sciences, Biology Department, Oradea, Romania
University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, Oradea, Romania
Abstract: This paper presents phytocoenologic, ecological and eco-protective research made in the northern
part of Bihor Mountains, in basophil spruce stands with Doronicum columnae. The phytocoenoses of the
association Doronico columnae – Piceetum Coldea 2002, assigned to regional Carpathian spruce forests suballiance Soldanello majori – Picenion Coldea 1991, have been identified in several calcareous forest stations at altitudes 850-1450 meters. The 15 phytocoenologic samplings made in the field and presented in the table include 155 species revealed. Among these, there are a number of endemic species (Leucanthemum waldsteinii, Thymus comosus, Edraianthus graminifolius), Carpathian endemisms (Campanula rotundifolia ssp. polymorpha, Cardamine glanduligera, Symphytum cordatum), rare species (Carex brachystachys, Euonymus latifolius, Leucojum vernum, Phyteuma spicatum), one tertiary relict species (Blechnum spicant), vulnerable species (Trolius europaeus) which are on the the Red List.
Keywords: Doronico columnae – Piceetum, life forms, floristic elements, ecological factors, the Red List
References: Borza A., Studii fitosociologice în Munţii Retezat, Bul. Grăd. Bot. şi al Muz. Botanic, 16, Cluj, 1934.
Borza A., Boşcaiu N., Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Academiei R.P.Române, Bucureşti,b340 p, 1965.
Boşcaiu N., Gh. Coldea, C. Horeanu, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate,
vulnerabile şi rare din flora României, Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 38, 1, 45-56,
Bucureşti, 1994.
Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher,
7, 1, Berlin, 330 p, 1928.
Braun-Blanquet J., Pavillard J., Vocabulaire de sociologie végétale, 3, Edit. Montpellier, 23 p,
1928.
Ciocârlan V., Flora ilustrată a României, Edit. Ceres, Bucureşti, 1141 p., 2009.
Coldea G., Phytocoenologische untersuchungen über die kalk-fichtenwälder in den Rumänischen
Karpaten (Siebenbürgen), Contribuţii botanice, 27, 63-72, Cluj Napoca, 2002.
Coldea G., S. Fărcaş, M. Ciobanu, B. Hurdu, T. Ursu, Diversitatea floristică şi fitocenologică a
principalelor situri protejate din Parcul Natural Apuseni, Edit. Presa Universitatră Clujeană, 171
p., 2008.
Cristea V., D. Gafta, F. Pedrotti, Fitosociologie, Edit. Presa Universitară Clujeană, 394 p., 2004.
Dihoru Gh., G. Negrean, Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Edit. Academiei Române,
Bucureşti, 630 p., 2009.
Doniţă N., A. Popescu, M. Paucă-Comănescu, S. Mihăilescu, I.A. Biriş, Habitatele din România,Edit. Tehnică Silvică, 442 p., 2005.
Oancea D., V. Velcea, N. Caloianu, Ş. Dragomirescu, Gh. Dragu, E. Mihai, Gh. Niculescu, V. Sencu, I.Velcea, Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, pp. 430-490, 1987.
Sanda V., D. Răduţoiu, P. Burescu, I. Blaj-Irimia, Breviar fitocenologic. Partea a IV-a, Edit. Sitech Craiova, 245 p., 2007.
Sanda V., K. Öllerer, P. Burescu, Fitocenozele din România. Sintaxonomie, Structură, dinamică şi evoluţie, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 570 p., 2008.
Tüxen R., Ellenberg H., 1937. Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Mitteilungen der floristischsoziologischen arbeitsgemeinschaft in niedersachsen, 3:171-184.
Read_full_article: pdf/22-2012/22-4-2012/SU22-4-2012-Togor.pdf
Correspondence: Togor George Claudiu, Faculty of Sciences, Biology Department, 1 University St., Oradea,
Romania, tel. 0040-740-092-797, email: togorg@gmail.com

Read full article
Article Title: Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains
Authors: George Claudiu Togor, Petru Burescu
Affiliation: University of Oradea, Faculty of Sciences, Biology Department, Oradea, Romania
University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, Oradea, Romania
Abstract: This paper presents phytocoenologic, ecological and eco-protective research made in the northern
part of Bihor Mountains, in basophil spruce stands with Doronicum columnae. The phytocoenoses of the
association Doronico columnae – Piceetum Coldea 2002, assigned to regional Carpathian spruce forests suballiance Soldanello majori – Picenion Coldea 1991, have been identified in several calcareous forest stations at altitudes 850-1450 meters. The 15 phytocoenologic samplings made in the field and presented in the table include 155 species revealed. Among these, there are a number of endemic species (Leucanthemum waldsteinii, Thymus comosus, Edraianthus graminifolius), Carpathian endemisms (Campanula rotundifolia ssp. polymorpha, Cardamine glanduligera, Symphytum cordatum), rare species (Carex brachystachys, Euonymus latifolius, Leucojum vernum, Phyteuma spicatum), one tertiary relict species (Blechnum spicant), vulnerable species (Trolius europaeus) which are on the the Red List.
Keywords: Doronico columnae – Piceetum, life forms, floristic elements, ecological factors, the Red List
References: Borza A., Studii fitosociologice în Munţii Retezat, Bul. Grăd. Bot. şi al Muz. Botanic, 16, Cluj, 1934.
Borza A., Boşcaiu N., Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Academiei R.P.Române, Bucureşti,b340 p, 1965.
Boşcaiu N., Gh. Coldea, C. Horeanu, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate,
vulnerabile şi rare din flora României, Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 38, 1, 45-56,
Bucureşti, 1994.
Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher,
7, 1, Berlin, 330 p, 1928.
Braun-Blanquet J., Pavillard J., Vocabulaire de sociologie végétale, 3, Edit. Montpellier, 23 p,
1928.
Ciocârlan V., Flora ilustrată a României, Edit. Ceres, Bucureşti, 1141 p., 2009.
Coldea G., Phytocoenologische untersuchungen über die kalk-fichtenwälder in den Rumänischen
Karpaten (Siebenbürgen), Contribuţii botanice, 27, 63-72, Cluj Napoca, 2002.
Coldea G., S. Fărcaş, M. Ciobanu, B. Hurdu, T. Ursu, Diversitatea floristică şi fitocenologică a
principalelor situri protejate din Parcul Natural Apuseni, Edit. Presa Universitatră Clujeană, 171
p., 2008.
Cristea V., D. Gafta, F. Pedrotti, Fitosociologie, Edit. Presa Universitară Clujeană, 394 p., 2004.
Dihoru Gh., G. Negrean, Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Edit. Academiei Române,
Bucureşti, 630 p., 2009.
Doniţă N., A. Popescu, M. Paucă-Comănescu, S. Mihăilescu, I.A. Biriş, Habitatele din România,Edit. Tehnică Silvică, 442 p., 2005.
Oancea D., V. Velcea, N. Caloianu, Ş. Dragomirescu, Gh. Dragu, E. Mihai, Gh. Niculescu, V. Sencu, I.Velcea, Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, pp. 430-490, 1987.
Sanda V., D. Răduţoiu, P. Burescu, I. Blaj-Irimia, Breviar fitocenologic. Partea a IV-a, Edit. Sitech Craiova, 245 p., 2007.
Sanda V., K. Öllerer, P. Burescu, Fitocenozele din România. Sintaxonomie, Structură, dinamică şi evoluţie, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 570 p., 2008.
Tüxen R., Ellenberg H., 1937. Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Mitteilungen der floristischsoziologischen arbeitsgemeinschaft in niedersachsen, 3:171-184.
*Correspondence: Togor George Claudiu, Faculty of Sciences, Biology Department, 1 University St., Oradea,
Romania, tel. 0040-740-092-797, email: togorg@gmail.com