Present-day condition of cormophytes diversity on alkali soils in Vărșand (Arad County, W-Romania)


Present-day condition of cormophytes diversity on alkali soils in Vărșand (Arad County, W-Romania)

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Present-day condition of cormophytes diversity on alkali soils in Vărșand (Arad County, W-Romania)
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f307
Images path relative: com_form2content/p3/f307
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Present-day condition of cormophytes diversity on alkali soils in Vărșand (Arad County, W-Romania)
Authors: Iulia-Natalia Dărăban, Gicu-Gabriel Arsene, Violeta Turcuș, Marian-Constantin Petrescu, Aurel Ardelean
Affiliation: Institute of Life Sciences, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture
„Vasile Goldis” Western University of Arad
Abstract: The paper contains a list of 180 cormophyte species found on alkali soils near the village of Vărșand (Arad county, W-Romania) during the years 2010-2012. The flora in immediate proximities is also recorded, sometimes ruderal species and weeds being found mixed in halophilous communities. The studied zone, belonging to a Community Importance Site (ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărșand), is an overgrazed meadow. We mainly classify species in the following categories: a) halophilic and salt-tolerant species (Achillea setacea, Artemisia santonicum subsp. santonicum, Aster tripolium, Bupleurum tenuissimum, Camphorosma annua, Chamomilla recutita, Festuca pseudovina, Hordeum hystrix, Juncus gerardi, Limonium gmelinii, etc.); b) species from soil-microdepression habitats, with temporary stagnant water (Oenanthe silaifolia, Beckmania eruciformis, Juncus gerardi, Lycopus europaeus, Rumex stenophyllus, Rumex dentatus, Rorippa sylvestris subsp. kerneri); c) drainage-canals species (Agrostis stolonifera, Carex vulpina, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris, Juncus inflexus, Lycopus exaltatus and Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Pastinaca sativa, Ranunculus sardous, Polygonum lapathifolium, Scirpus lacustris subsp. lacustris, etc.), and d) ruderal species and weeds, including invasives like Ambrosia artemisiifolia and Eriochloa villosa. We state the inappropriate conservation condition of this Natura 2000 site-part, the small populations of red-listed species Lotus angustissimus and Trifolium ornithopodioides, due in the main to overgrazing.
Keywords: Vărșand, Arad county, halophilic flora and vegetation, Natura 2000, conservation, plant diversity
References: Ardelean A., 1989 – Caracterizarea generală a vegetației actuale din Valea Crișului Alb, Contribuții botanice, Cluj-Napoca, pp. 55-61
Ardelean, A., 1999 – Flora și vegetația din valea Crișului Alb (de la izvoaare până la vărsare), Vasile Goldiș University Press, Arad
Ardelean, A., 2002 – Pajiștile halofile din câmpia inferioară a Crișului Alb, Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie, pp. 223-239
Ardelean, A., 2006 – Flora și vegetația județului Arad, Ed. Academiei Române, București
Ardelean, A., Buruiană, V., Stana, I.O., 2005 – Flora și vegetația din Parcul Natural Lunca Mureșului Inferior, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Arad, Seria Științele Vieții, 15, pp. 33-36
Biró, M., Révész, Z., Horváth, M., Horváth, F., 2007 – Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary, I, Acta Botanica Hungarica, 49 (3-4), pp. 267-303
Borbas, V., 1884 – Temes megye vegetatiója (Flora Comitatus Temesiensis), Emlékmüböl, Nyomatott Magyar Testvéreknél, Temesvárot
Dihoru, G., Negrean, G., 2009 – Cartea roșie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, București
Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A., 2005 – Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București
Drăgulescu, C., Kunigunda, M., 1996 – Vegetația ruderală din interfluviul Crișul Alb – Crișul Negru, Contribuții Botanice 1995-1996, Cluj-Napoca, pp. 9-12
Erdös, L., Bátori, Z., Zalatnai, M., Margóczi, K., Tolnay, D., Cseh, V., Arsene, G.-G., Körmöczi, L., 2011 – Comparison of two neighbouring alcaline grasslands with different land uses: a conservation management perspective, Acta Botanica Hungarica, 53 (1-2), pp. 89-100
Gombocz, E., 1945 – Diaria itinerum Pauli Kitaibelii. Auf Grund originaler Tagebücher zusammengestellt. I–II., Verlag des Ungarischen Naturhistorischen Museums, Budapest.
Jakab, G., 2005 – Adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismerethéhey II, Flora Pannonica, 3, pp. 91-119
Kertesz, E., 1999 – Elek növéyvilága, Crisicum, 2, pp. 35-49
Lökös, L. (ed.), 2001 – Diaria itinerum Pauli Kitaibelii III. 1805-1817, Hungarian Natural History Museum, Budapest
Mile, O., Walter, J., 2003 – A Suaeda Forskal ex. Scop. (Chenopodiaceae) nemzetség Magyarorzágon, Flora Pannonica, 1 (1), pp. 29-43
Molnár, Z., 2008 – A Duna-Tisza köze és a tiszántúl növényzete a 18-19. Század fordulóján II.: Szikesek, Lösz- és homokvidékek, legelök, sáncok, száncok, szántók és pargalok, Botanikai Közlemenyek, 95 (1-2), pp. 39-63
Molnár, Z., Borhidi, A., 2003 – Hungarian alkali vegetation: Origin, landscape history, syntaxonomy, conservation, Phytocoenologia, 33, (2-3), pp. 377-408
Pătruț, D.I., 2003 – Cercetări asupra biodiversității vegetației halofile din Câmpia Banatului, Teză de doctorat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Agricultură
Pop, A., 1977 – Flora și vegetația din Câmpia Joasă a Timișului – studiu floristic, ecologic și geobotanic, Teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Pop, I., 1972 – Aspecte de vegetație din Lunca Crișului Alb – Vărșand (jud. Arad), Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Biologie, XVII (2), Cluj-Napoca, pp. 15-18
Popescu, P.C., 1959 – Aspecte din vegetația Banatului, Comunicări de botanică, 1957-1959, Societatea de Științe Naturale și Geografie din R.P.R., pp. 102-111
Popescu, P.C., Bujorean, G., 1957 – Contribuții la studiul geobotanic al pajiștilor din vestul R.P.R., dintre Dunăre și Crișul Negru, Studii și cercetări – Biologie și științe agricole, IV, 3-4, pp. 9-49
Popiela, A.A., Lysko, A.R., Wieczorek, A., Molnar, A. V., 2012 – The distribtion of Elatine hydropiper L. (Elatinaceae), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81 (2), pp. 137-143
Prodan, I., 1939 – Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România, ediția a doua, vol. 1-2, Tipografia ”Cartea Românească”, Cluj
Prodan, I., 1956 – Aspecte din vegetaţia zonei de vest a Republicii Populare Române. Terenuri nisipoase, de loess, mocirloase, alcaline şi păduri, sub aspect floristic, ecologic şi agricol, Buletin Ştiinţifical Academiei Române, Secţia de Biologie şi Ştiinţe Agricole, Bucuresti, 8(1): 5-45.
Sanda, V., Biță-Nicolae, D. C., Barabaș, N., 2003 – Flora cormofitelor spontane și cultivate din România, Ed. Ion Borcea, Bacău, 2003.
Simonkai, L., 1893 – Aradmegye és Arad város növenyvilága (Flora comitatus et urbi Arad), Arad: Kiadja a monographia-Bizottság
Soó, R., 1968 – A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve III. (Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae III), Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 424
Ștefănuț, S., Sanda, V., Öllerer, K., Vicol, I., Ion, R., 2003 – Atlas Florae Romaniae, VI, Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis și Trigonella, Ed. Ars Docendi, București
Toth, T., Langhor, R., Becze-Deák, J., Molnár, Z., 2009 – Field pedological characterization of two transects along the inner and outer side of a sixty year Tisza dike – a contribution to the problem of primary and secondary alkali grasslands, AGD Landscape and Environment, 3 (2), pp. 87-112
Török, P., Kapocsi, I., Déak, B., 2011 – Conservation and Management of Alkali grasslands Biodiversity in Central-Europe, in: Zhang, W.-J. (ed.), 2011 – Grassland: Types, Biodiversity and Impacts, Nova Science Publishers, Inc., 13 p.
*** Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387 / 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de aria naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 846 bis / 29.XI. 2011, pp. 3-100
*** Flora Europaea Database, at URL: http://rbg-web2.rbge.org.uk/…, accessed on September, 10th, 2012
Read_full_article: pdf/22-2012/22-3-2012/SU22-3-2012-Daraban.pdf
Correspondence:

Read full article
Article Title: Present-day condition of cormophytes diversity on alkali soils in Vărșand (Arad County, W-Romania)
Authors: Iulia-Natalia Dărăban, Gicu-Gabriel Arsene, Violeta Turcuș, Marian-Constantin Petrescu, Aurel Ardelean
Affiliation: Institute of Life Sciences, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture
„Vasile Goldis” Western University of Arad
Abstract: The paper contains a list of 180 cormophyte species found on alkali soils near the village of Vărșand (Arad county, W-Romania) during the years 2010-2012. The flora in immediate proximities is also recorded, sometimes ruderal species and weeds being found mixed in halophilous communities. The studied zone, belonging to a Community Importance Site (ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărșand), is an overgrazed meadow. We mainly classify species in the following categories: a) halophilic and salt-tolerant species (Achillea setacea, Artemisia santonicum subsp. santonicum, Aster tripolium, Bupleurum tenuissimum, Camphorosma annua, Chamomilla recutita, Festuca pseudovina, Hordeum hystrix, Juncus gerardi, Limonium gmelinii, etc.); b) species from soil-microdepression habitats, with temporary stagnant water (Oenanthe silaifolia, Beckmania eruciformis, Juncus gerardi, Lycopus europaeus, Rumex stenophyllus, Rumex dentatus, Rorippa sylvestris subsp. kerneri); c) drainage-canals species (Agrostis stolonifera, Carex vulpina, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris, Juncus inflexus, Lycopus exaltatus and Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Pastinaca sativa, Ranunculus sardous, Polygonum lapathifolium, Scirpus lacustris subsp. lacustris, etc.), and d) ruderal species and weeds, including invasives like Ambrosia artemisiifolia and Eriochloa villosa. We state the inappropriate conservation condition of this Natura 2000 site-part, the small populations of red-listed species Lotus angustissimus and Trifolium ornithopodioides, due in the main to overgrazing.
Keywords: Vărșand, Arad county, halophilic flora and vegetation, Natura 2000, conservation, plant diversity
References: Ardelean A., 1989 – Caracterizarea generală a vegetației actuale din Valea Crișului Alb, Contribuții botanice, Cluj-Napoca, pp. 55-61
Ardelean, A., 1999 – Flora și vegetația din valea Crișului Alb (de la izvoaare până la vărsare), Vasile Goldiș University Press, Arad
Ardelean, A., 2002 – Pajiștile halofile din câmpia inferioară a Crișului Alb, Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie, pp. 223-239
Ardelean, A., 2006 – Flora și vegetația județului Arad, Ed. Academiei Române, București
Ardelean, A., Buruiană, V., Stana, I.O., 2005 – Flora și vegetația din Parcul Natural Lunca Mureșului Inferior, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Arad, Seria Științele Vieții, 15, pp. 33-36
Biró, M., Révész, Z., Horváth, M., Horváth, F., 2007 – Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary, I, Acta Botanica Hungarica, 49 (3-4), pp. 267-303
Borbas, V., 1884 – Temes megye vegetatiója (Flora Comitatus Temesiensis), Emlékmüböl, Nyomatott Magyar Testvéreknél, Temesvárot
Dihoru, G., Negrean, G., 2009 – Cartea roșie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, București
Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A., 2005 – Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București
Drăgulescu, C., Kunigunda, M., 1996 – Vegetația ruderală din interfluviul Crișul Alb – Crișul Negru, Contribuții Botanice 1995-1996, Cluj-Napoca, pp. 9-12
Erdös, L., Bátori, Z., Zalatnai, M., Margóczi, K., Tolnay, D., Cseh, V., Arsene, G.-G., Körmöczi, L., 2011 – Comparison of two neighbouring alcaline grasslands with different land uses: a conservation management perspective, Acta Botanica Hungarica, 53 (1-2), pp. 89-100
Gombocz, E., 1945 – Diaria itinerum Pauli Kitaibelii. Auf Grund originaler Tagebücher zusammengestellt. I–II., Verlag des Ungarischen Naturhistorischen Museums, Budapest.
Jakab, G., 2005 – Adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismerethéhey II, Flora Pannonica, 3, pp. 91-119
Kertesz, E., 1999 – Elek növéyvilága, Crisicum, 2, pp. 35-49
Lökös, L. (ed.), 2001 – Diaria itinerum Pauli Kitaibelii III. 1805-1817, Hungarian Natural History Museum, Budapest
Mile, O., Walter, J., 2003 – A Suaeda Forskal ex. Scop. (Chenopodiaceae) nemzetség Magyarorzágon, Flora Pannonica, 1 (1), pp. 29-43
Molnár, Z., 2008 – A Duna-Tisza köze és a tiszántúl növényzete a 18-19. Század fordulóján II.: Szikesek, Lösz- és homokvidékek, legelök, sáncok, száncok, szántók és pargalok, Botanikai Közlemenyek, 95 (1-2), pp. 39-63
Molnár, Z., Borhidi, A., 2003 – Hungarian alkali vegetation: Origin, landscape history, syntaxonomy, conservation, Phytocoenologia, 33, (2-3), pp. 377-408
Pătruț, D.I., 2003 – Cercetări asupra biodiversității vegetației halofile din Câmpia Banatului, Teză de doctorat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Agricultură
Pop, A., 1977 – Flora și vegetația din Câmpia Joasă a Timișului – studiu floristic, ecologic și geobotanic, Teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Pop, I., 1972 – Aspecte de vegetație din Lunca Crișului Alb – Vărșand (jud. Arad), Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Biologie, XVII (2), Cluj-Napoca, pp. 15-18
Popescu, P.C., 1959 – Aspecte din vegetația Banatului, Comunicări de botanică, 1957-1959, Societatea de Științe Naturale și Geografie din R.P.R., pp. 102-111
Popescu, P.C., Bujorean, G., 1957 – Contribuții la studiul geobotanic al pajiștilor din vestul R.P.R., dintre Dunăre și Crișul Negru, Studii și cercetări – Biologie și științe agricole, IV, 3-4, pp. 9-49
Popiela, A.A., Lysko, A.R., Wieczorek, A., Molnar, A. V., 2012 – The distribtion of Elatine hydropiper L. (Elatinaceae), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81 (2), pp. 137-143
Prodan, I., 1939 – Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România, ediția a doua, vol. 1-2, Tipografia ”Cartea Românească”, Cluj
Prodan, I., 1956 – Aspecte din vegetaţia zonei de vest a Republicii Populare Române. Terenuri nisipoase, de loess, mocirloase, alcaline şi păduri, sub aspect floristic, ecologic şi agricol, Buletin Ştiinţifical Academiei Române, Secţia de Biologie şi Ştiinţe Agricole, Bucuresti, 8(1): 5-45.
Sanda, V., Biță-Nicolae, D. C., Barabaș, N., 2003 – Flora cormofitelor spontane și cultivate din România, Ed. Ion Borcea, Bacău, 2003.
Simonkai, L., 1893 – Aradmegye és Arad város növenyvilága (Flora comitatus et urbi Arad), Arad: Kiadja a monographia-Bizottság
Soó, R., 1968 – A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve III. (Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae III), Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 424
Ștefănuț, S., Sanda, V., Öllerer, K., Vicol, I., Ion, R., 2003 – Atlas Florae Romaniae, VI, Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis și Trigonella, Ed. Ars Docendi, București
Toth, T., Langhor, R., Becze-Deák, J., Molnár, Z., 2009 – Field pedological characterization of two transects along the inner and outer side of a sixty year Tisza dike – a contribution to the problem of primary and secondary alkali grasslands, AGD Landscape and Environment, 3 (2), pp. 87-112
Török, P., Kapocsi, I., Déak, B., 2011 – Conservation and Management of Alkali grasslands Biodiversity in Central-Europe, in: Zhang, W.-J. (ed.), 2011 – Grassland: Types, Biodiversity and Impacts, Nova Science Publishers, Inc., 13 p.
*** Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387 / 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de aria naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 846 bis / 29.XI. 2011, pp. 3-100
*** Flora Europaea Database, at URL: http://rbg-web2.rbge.org.uk/…, accessed on September, 10th, 2012
*Correspondence: