Considerations regarding the salinity and water temperature of salty lakes of Sovata and Ocna Sibiului


Considerations regarding the salinity and water temperature of salty lakes of Sovata and Ocna Sibiului

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Considerations regarding the salinity and water temperature of salty lakes of Sovata and Ocna Sibiului
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f269
Images path relative: com_form2content/p3/f269
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Considerations regarding the salinity and water temperature of salty lakes of Sovata and Ocna Sibiului
Authors: Mircea Alexe, Gheorghe Şerban
Affiliation: Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Clinicilor 5-7, 400006, Cluj-Napoca
Abstract: The very salty water of the lakes from the studied areas, associated with the reduced capacities of basins and a change of water rather absent, is characterized by a specific variation in time and
space of the physical and chemical parameters. In this study we appealed to selective analysis of the most representative parameters (salinity and temperature), which provide jarring feature in analogy with other lakes. No doubt, the variation of salinity establishes various forms of anomaly in the running of all physical and chemical parameters, generating spectacular vertical modifications (heliothermy, transition from acid ph to basic, high reduction of oxygen to the depth associated with the growth of the quantity of H2S etc.). The stimulation of an intense dynamics of water in the superficial strata the through or local contribution of fresh water comes to complicate even more the distribution on time and space of the salinity and temperature.
Keywords: lake, salinity, temperature, heliothermy, variation in time and space
References: Alexe M., Şerban Gh., Fülöp-Nagy J., Lacurile sărate de la Sovata, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2006.
Bobeică A., Cercetări privind lacurile de la Ocna Sibiului, Hidrotehnica, Gospodărirea apelor,
Meteorologia, vol. 14, nr.4, Bucureşti, pp.179-187, 1969.
Gâştescu P., Lacurile din România. Limnologie regională, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971.
Gâştescu P., Driga B., Anghel Cornelia, Noi posibilităţi în valorificarea lacurilor helioterme din
România, Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie, Seria geografie, tom XXXII, Bucureşti, 1985.
Kalecsinszky S., A Szovátai meleg és forró konyhasóstavakról mint természetes hőaccumulátorokról. Meleg sóstavak és hőaccumulátorok előálitásárol, Földrajzi Közlemény, XXXVII, Budapest, 1901.
Maxim I. Al., Contribuţii la explicarea fenomenului de încălzire al apelor sărate din Transilvania.
Lacurile de la Sovata, Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Univ. din Cluj, vol. III,
Cluj-Napoca, pp. 49-84, 1929.
Maxim I. Al., Contribuţii la explicarea fenomenului de încălzire al apelor sărate din Transilvania.
Lacurile de la Ocna-Sibiului, Extras din Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Univ. din Cluj, vol. IV, nr.1, Cluj-Napoca, pp. 47-105, 1931.
Panait I., Sişman I., Bobeică Al., Studiu privind protejarea fenomenului helioterm al Lacului
Ursu – Sovata, Studii de hidrologie, XXVII, Bucureşti, pp. 63-88, 1969.
Pânzaru T., Complexul lacustru de pe masivul de sare de la Ocna-Sibiului (I). Sectoarele lacustre
“Incinta Băilor” şi “Parcul Public”, Lucrări Ştiinţifice, seria A, Geografie, Institutul Pedagogic Oradea, pp. 185-204, 1977.
Pânzaru T., Complexul lacustru de pe masivul de sare de la Ocna Sibiului (II), sectoarele lacustre
“Ocniţa-Avram Iancu” şi Ignaţiu, Studia Univ. „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia, 27, nr. 1, Cluj-Napoca, pp. 46-60, 1982.
Pişota I., Noi date hidrologice asupra lacurilor din Depresiunea Sovatei, Probleme de geografie,
vol. VII, Bucureşti, pp. 179-192, 1960.
Pişota I., Trufaş V., Regimul termic al lacurilor sărate din R. S. România, Lucr. şt., Seria A., Institutul Pedagogic, Oradea, pp. 173-178, 1969.
Touchart L., Limnologie physique et dinamique. Une géographie des lacs et des étangs, L’Harmattan,
France, 2002.
Read_full_article: pdf/18-2008/SU08Alexe.pdf
Correspondence: Alexe M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie fizică şi
tehnică, Str. Clinicilor nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România, Tel. +40-(264)-596116, Fax. +40-(264)-597988, email:
malexe@geografie.ubbcluj.ro

Read full article
Article Title: Considerations regarding the salinity and water temperature of salty lakes of Sovata and Ocna Sibiului
Authors: Mircea Alexe, Gheorghe Şerban
Affiliation: Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Clinicilor 5-7, 400006, Cluj-Napoca
Abstract: The very salty water of the lakes from the studied areas, associated with the reduced capacities of basins and a change of water rather absent, is characterized by a specific variation in time and
space of the physical and chemical parameters. In this study we appealed to selective analysis of the most representative parameters (salinity and temperature), which provide jarring feature in analogy with other lakes. No doubt, the variation of salinity establishes various forms of anomaly in the running of all physical and chemical parameters, generating spectacular vertical modifications (heliothermy, transition from acid ph to basic, high reduction of oxygen to the depth associated with the growth of the quantity of H2S etc.). The stimulation of an intense dynamics of water in the superficial strata the through or local contribution of fresh water comes to complicate even more the distribution on time and space of the salinity and temperature.
Keywords: lake, salinity, temperature, heliothermy, variation in time and space
References: Alexe M., Şerban Gh., Fülöp-Nagy J., Lacurile sărate de la Sovata, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2006.
Bobeică A., Cercetări privind lacurile de la Ocna Sibiului, Hidrotehnica, Gospodărirea apelor,
Meteorologia, vol. 14, nr.4, Bucureşti, pp.179-187, 1969.
Gâştescu P., Lacurile din România. Limnologie regională, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971.
Gâştescu P., Driga B., Anghel Cornelia, Noi posibilităţi în valorificarea lacurilor helioterme din
România, Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie, Seria geografie, tom XXXII, Bucureşti, 1985.
Kalecsinszky S., A Szovátai meleg és forró konyhasóstavakról mint természetes hőaccumulátorokról. Meleg sóstavak és hőaccumulátorok előálitásárol, Földrajzi Közlemény, XXXVII, Budapest, 1901.
Maxim I. Al., Contribuţii la explicarea fenomenului de încălzire al apelor sărate din Transilvania.
Lacurile de la Sovata, Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Univ. din Cluj, vol. III,
Cluj-Napoca, pp. 49-84, 1929.
Maxim I. Al., Contribuţii la explicarea fenomenului de încălzire al apelor sărate din Transilvania.
Lacurile de la Ocna-Sibiului, Extras din Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Univ. din Cluj, vol. IV, nr.1, Cluj-Napoca, pp. 47-105, 1931.
Panait I., Sişman I., Bobeică Al., Studiu privind protejarea fenomenului helioterm al Lacului
Ursu – Sovata, Studii de hidrologie, XXVII, Bucureşti, pp. 63-88, 1969.
Pânzaru T., Complexul lacustru de pe masivul de sare de la Ocna-Sibiului (I). Sectoarele lacustre
“Incinta Băilor” şi “Parcul Public”, Lucrări Ştiinţifice, seria A, Geografie, Institutul Pedagogic Oradea, pp. 185-204, 1977.
Pânzaru T., Complexul lacustru de pe masivul de sare de la Ocna Sibiului (II), sectoarele lacustre
“Ocniţa-Avram Iancu” şi Ignaţiu, Studia Univ. „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia, 27, nr. 1, Cluj-Napoca, pp. 46-60, 1982.
Pişota I., Noi date hidrologice asupra lacurilor din Depresiunea Sovatei, Probleme de geografie,
vol. VII, Bucureşti, pp. 179-192, 1960.
Pişota I., Trufaş V., Regimul termic al lacurilor sărate din R. S. România, Lucr. şt., Seria A., Institutul Pedagogic, Oradea, pp. 173-178, 1969.
Touchart L., Limnologie physique et dinamique. Une géographie des lacs et des étangs, L’Harmattan,
France, 2002.
*Correspondence: Alexe M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie fizică şi
tehnică, Str. Clinicilor nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România, Tel. +40-(264)-596116, Fax. +40-(264)-597988, email:
malexe@geografie.ubbcluj.ro