Regards on Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet), leafs epidermis which were sprinkle, during “ex vitro” acclimatization period, with Pi water and deuterium depleted water


Regards on Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet), leafs epidermis which were sprinkle, during “ex vitro” acclimatization period, with Pi water and deuterium depleted water

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Regards on Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet), leafs epidermis which were sprinkle, during “ex vitro” acclimatization period, with Pi water and deuterium depleted water
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f257
Images path relative: com_form2content/p3/f257
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Regards on Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet), leafs epidermis which were sprinkle, during “ex vitro” acclimatization period, with Pi water and deuterium depleted water
Authors: Adriana Petruş-Vancea, Dorina Cachiţă-Cosma
Affiliation: 1 Biology Department, Faculty of Science, University of Oradea
2 "Vasile Goldiş” Western University Arad, Romania, Faculty of Natural Sciences
Abstract: These experiment consist in a study of epidermal formations (stoma and tector hairs) of
Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet exvitroplantlets (after 30 days exvitroplantlets transferring in septic medium), sprinkled with Pi water (PiW) or deuterium depleted water (DDW), after their epidermis was imprinted with collodion pellicle. The study of these morphological aspects is important for control of vitroplantlets acclimatization process. The results can help to improve of acclimatization methods. We concluded that foliar applying of deuterium depleted water, for 30 days, leads to „ex vitro” regeneration of the leaflets with a smaller number of stomata at the superior epidermis level of the exvitroplantlets.
Keywords: stomata, tector hairs, exvitroplantlets, Pi water (PiW), deuterium depleted water (DDW)
References: Andrei M., Paraschivoiu R.M., Microtehnică botanică, Editura Niculescu, Bucureşti, 2003
Beleş D., Cachiţă CD, Aclimatizarea exvitroplantulelor de Pistia stratiotes L. pe medii preparate cu apă sărăcită în deuteriu. In: Lucrările celui de al XV–lea Simpozion Naţional de Culturi de
Ţesuturi şi Celule Vegetale, Cachiţă CD (coord.), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
Blidar CF, Cachiţă CD, Studierea efectelor exercitate de apa sărăcită în deuteriu şi de apa Pi, asupra creşterii vitroculturilor de protocormi de Cymbidium hybridum. In: Lucrările celui de al
XIV-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, „Conservarea Vitroculturilor Vegetale”, Cachiţă CD, Sand C (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 146-157, 2006
Blidar C.F., Cachiţă C.D., Petruş-Vancea A., The contemplation of the water efects of different
kinds on „in vitro” cultures of Cymbidiu hybridum protocorms, Al III-lea Congres „Apa – un miracol”, Constanţa 2004
Cachiţă C.D., Petruş C.M., Vancea A., Ardelean A., Morariu V, Ştefănescu I, Efectul apei cu un
conţinut scăzut în deuteriu asupra germinaţiei la grâu, porumb şi ridichi, „Water, Environment
and Health”, EASA Conference, Arad, pp. 83-86, 2002
Fülőp L, Istoria apei vieţii (manuscris), 2003. Godeanu M., Bogăţeanu M., Nuţă D., Brevetul RO
112481, http://www.cttecotech.ro /salon/postere/P330.png, 1999
Murashige T, Skoog F, A revised medium for rapid growth bioassays with tobacco tissue cultures,
Physiol. Plant., 15, pp. 473-497, 1962
Petruş CM, Cachiţă CD, Cercetări privind anihilarea fenomenelor de hiperhidrie la vitroplantule de
Petunia. In: Lucrările celui de al XV -lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, Bucureşti (sub tipar), 2008
Petruş CM, Petruş – Vancea A, Înrădăcinarea la butaşii de Tradescantia L., în condiţiile udării acestora cu apă Pi, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. XI., pp. 187–189, 2004
Petruş C.M., Petruş-Vancea A., Cachiţă C.D., Micropropagarea la Cymbidium şi Petunia pe medii de cultură preparate cu apă sărăcită în deuteriu. In: „Fiziopatologia celulei vegetale în regim de vitrocultură”, Lucrările celui de al XII-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule,Vegetale, Cachiţă CD, Ardelean A (eds.), Editura Daya, Satu-Mare, pp. 185–192, 2004 a
Petruş C.M., Petruş-Vancea A., Zahan A., Efectul apei Pi asupra germinaţiei la grâu, porumb şi ridichi, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. XI., pp. 183–186, 2004 b
Petruş-Vancea A., Cercetări privind procesele morfofiziologice şi biochimice care au loc în
decursul aclimatizării plantulelor generate in vitro, la viaţa în mediul septic, teză de doctorat,
2007
Petruş-Vancea A., Cachiţă C.D., Blidar C.F., Ştefănescu I., The Effect of Dedeuterised Water
in Acclimatization of Chrysanthemum Vitroplantlets to Septic Medium. In: Papers of the 5th International Symposium Young People and Multidisciplinary Research, Editura Sudura,
Timişoara, pp. 335–340, 2003
Radoveţ-Salinschi D., Cachiţă C.D., Capacitatea de aclimatizare a vitroplantulelor de Coleus blumei
Benth., generate din apexurile provenite de la plantule hiperhidrice tratate cu pă „Pi”. În:
Lucrările celui de al XIV-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, intitulat „Conservarea Vitroculturilor Vegetale”, Cachiţă, C.D., Sand, C. (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 174–183, 2005 a
Radoveţ-Salinschi D, Cachiţă CD, Influenţa apei sărăcite în deuteriu (87,5 ppm deuteriu) asupra
vitroculturilor hiperhidrice de Coleus hybridus Ethna var. Ethna. In: Lucrările celui de al XIVlea
Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, „Conservarea Vitroculturilor
Vegetale”, Cachiţă CD, Sand C (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 158–173, 2005 b
*** Cartea tehnică a aparatului Life Energy, 2003
Read_full_article: pdf/18-2008/SU08Petrus2.pdf
Correspondence: Adriana Petruş-Vancea, University of Oradea,Faculty of Science, Biology Department Universitatii Str., no 1, 410087, Oradea, Bihor, Romania, fax (Dean Secretary) +40.259.408.461, tel. +40.259.408.278, GSM (Vodafone) +40.723.143.399, E-mail: adrianavan@yahoo.com

Read full article
Article Title: Regards on Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet), leafs epidermis which were sprinkle, during “ex vitro” acclimatization period, with Pi water and deuterium depleted water
Authors: Adriana Petruş-Vancea, Dorina Cachiţă-Cosma
Affiliation: 1 Biology Department, Faculty of Science, University of Oradea
2 "Vasile Goldiş” Western University Arad, Romania, Faculty of Natural Sciences
Abstract: These experiment consist in a study of epidermal formations (stoma and tector hairs) of
Chrysanthemum morifolium Ramat var. Lamet exvitroplantlets (after 30 days exvitroplantlets transferring in septic medium), sprinkled with Pi water (PiW) or deuterium depleted water (DDW), after their epidermis was imprinted with collodion pellicle. The study of these morphological aspects is important for control of vitroplantlets acclimatization process. The results can help to improve of acclimatization methods. We concluded that foliar applying of deuterium depleted water, for 30 days, leads to „ex vitro” regeneration of the leaflets with a smaller number of stomata at the superior epidermis level of the exvitroplantlets.
Keywords: stomata, tector hairs, exvitroplantlets, Pi water (PiW), deuterium depleted water (DDW)
References: Andrei M., Paraschivoiu R.M., Microtehnică botanică, Editura Niculescu, Bucureşti, 2003
Beleş D., Cachiţă CD, Aclimatizarea exvitroplantulelor de Pistia stratiotes L. pe medii preparate cu apă sărăcită în deuteriu. In: Lucrările celui de al XV–lea Simpozion Naţional de Culturi de
Ţesuturi şi Celule Vegetale, Cachiţă CD (coord.), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
Blidar CF, Cachiţă CD, Studierea efectelor exercitate de apa sărăcită în deuteriu şi de apa Pi, asupra creşterii vitroculturilor de protocormi de Cymbidium hybridum. In: Lucrările celui de al
XIV-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, „Conservarea Vitroculturilor Vegetale”, Cachiţă CD, Sand C (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 146-157, 2006
Blidar C.F., Cachiţă C.D., Petruş-Vancea A., The contemplation of the water efects of different
kinds on „in vitro” cultures of Cymbidiu hybridum protocorms, Al III-lea Congres „Apa – un miracol”, Constanţa 2004
Cachiţă C.D., Petruş C.M., Vancea A., Ardelean A., Morariu V, Ştefănescu I, Efectul apei cu un
conţinut scăzut în deuteriu asupra germinaţiei la grâu, porumb şi ridichi, „Water, Environment
and Health”, EASA Conference, Arad, pp. 83-86, 2002
Fülőp L, Istoria apei vieţii (manuscris), 2003. Godeanu M., Bogăţeanu M., Nuţă D., Brevetul RO
112481, http://www.cttecotech.ro /salon/postere/P330.png, 1999
Murashige T, Skoog F, A revised medium for rapid growth bioassays with tobacco tissue cultures,
Physiol. Plant., 15, pp. 473-497, 1962
Petruş CM, Cachiţă CD, Cercetări privind anihilarea fenomenelor de hiperhidrie la vitroplantule de
Petunia. In: Lucrările celui de al XV -lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, Bucureşti (sub tipar), 2008
Petruş CM, Petruş – Vancea A, Înrădăcinarea la butaşii de Tradescantia L., în condiţiile udării acestora cu apă Pi, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. XI., pp. 187–189, 2004
Petruş C.M., Petruş-Vancea A., Cachiţă C.D., Micropropagarea la Cymbidium şi Petunia pe medii de cultură preparate cu apă sărăcită în deuteriu. In: „Fiziopatologia celulei vegetale în regim de vitrocultură”, Lucrările celui de al XII-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule,Vegetale, Cachiţă CD, Ardelean A (eds.), Editura Daya, Satu-Mare, pp. 185–192, 2004 a
Petruş C.M., Petruş-Vancea A., Zahan A., Efectul apei Pi asupra germinaţiei la grâu, porumb şi ridichi, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. XI., pp. 183–186, 2004 b
Petruş-Vancea A., Cercetări privind procesele morfofiziologice şi biochimice care au loc în
decursul aclimatizării plantulelor generate in vitro, la viaţa în mediul septic, teză de doctorat,
2007
Petruş-Vancea A., Cachiţă C.D., Blidar C.F., Ştefănescu I., The Effect of Dedeuterised Water
in Acclimatization of Chrysanthemum Vitroplantlets to Septic Medium. In: Papers of the 5th International Symposium Young People and Multidisciplinary Research, Editura Sudura,
Timişoara, pp. 335–340, 2003
Radoveţ-Salinschi D., Cachiţă C.D., Capacitatea de aclimatizare a vitroplantulelor de Coleus blumei
Benth., generate din apexurile provenite de la plantule hiperhidrice tratate cu pă „Pi”. În:
Lucrările celui de al XIV-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, intitulat „Conservarea Vitroculturilor Vegetale”, Cachiţă, C.D., Sand, C. (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 174–183, 2005 a
Radoveţ-Salinschi D, Cachiţă CD, Influenţa apei sărăcite în deuteriu (87,5 ppm deuteriu) asupra
vitroculturilor hiperhidrice de Coleus hybridus Ethna var. Ethna. In: Lucrările celui de al XIVlea
Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, „Conservarea Vitroculturilor
Vegetale”, Cachiţă CD, Sand C (eds.), Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 158–173, 2005 b
*** Cartea tehnică a aparatului Life Energy, 2003
*Correspondence: Adriana Petruş-Vancea, University of Oradea,Faculty of Science, Biology Department Universitatii Str., no 1, 410087, Oradea, Bihor, Romania, fax (Dean Secretary) +40.259.408.461, tel. +40.259.408.278, GSM (Vodafone) +40.723.143.399, E-mail: adrianavan@yahoo.com