Contributions to the study of the fontinal vegetation from the superior basin of the Neagra Șarului river (Suceava County)


Contributions to the study of the fontinal vegetation from the superior basin of the Neagra Șarului river (Suceava County)

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Contributions to the study of the fontinal vegetation from the superior basin of the Neagra Șarului river (Suceava County)
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f239
Images path relative: com_form2content/p3/f239
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Contributions to the study of the fontinal vegetation from the superior basin of the Neagra Șarului river (Suceava County)
Authors: Loredana Asoltani, Toader Chifu
Affiliation: Faculty of Biology , “Al. I. Cuza” University of Iaşi
Abstract: The paper presents two associations from the Montio-Cardaminetea Br.-Bl. Et R Tx ex Klika
1948 class identified in the superior basin of the river Neagra Şarului, respectively: the Chrysosplenio alternifolii – Cardaminetum amarae Maas 1959 association and the Chrysosplenio alpini – Saxifragetum stellaris Pawlowski et Walas 1942 association. From the speciality literature consulted it follows that the Chrysosplenio alpini – Saxifragetum stellaris Pawlowski et Walas 1942 association has not been mentioned on the Moldavian territory before. The phytocoenoses identified are described through the phytocoenologic table and analyzed from the viewpoint of the bioforms, of the floristic elements and of the ecologic indices.
Keywords: fontinal vegetation, phytocoenosis, bioforms, floristic elements, ecologic indices, river Neagra
Şarului
References: Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu Oana, Flora şi vegetaţia Moldovei II, Iaşi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 698 p., 2006
Ciocârlan V., Flora ilustrată a României – Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucureşti: 1138 p., 2000
Coldea Gh., Consideraţii fitocenologice şi sindinamice asupra vegetaţiei mlaştinilor din Munţii
Călimani, St. Com. Ocrot. Nat., Suceava, 3: 53-63, 1973
Coldea Gh., Prodrome des associations végétales des Carpates du Sud-Est (Carpates Roumaines),
Docum. Phytosoc., Camerino, 13: 317-359, 1991
Coldea Gh., Sanda V., Popescu A., Ştefan N., Les associations végétales de Roumanie, 1 – Les
associations herbacées naturelles, Presses Universitaire de Cluj : 261 p., 1997
Ellenberg H., Indicator values of vascular plants in Central Europe, Scripta Geobotanica, IX,
Verlag Erich Goltze K.G., Göttingen: 1-97, 1974
Sanda V., Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Edit. Vergiliu, Bucureşti:
331 p., 2002
Sanda V., Popescu A., Arcuş Mariana, Revizia critică a comunităţilor de plante din România, Edit. Tilia Press International1, Constanţa: 142 p., 1999
Sanda V., Popescu A., Barabaş N., Cenotaxonomia şi caracterizarea grupărilor vegetale din România.
St. Şi Com. Muz. Şt. Nat. Bacău, Biol. Veget., 14: 365 p., 1997
Sanda V., Popescu A., Stancu Daniela Ileana, Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a
fitocenozelor din România, Edit. Conphis, Bucureşti: 359 p., 2001
Stoica D. L., Cercetări de geografie fizică pe versantul Nordic al Masivului Călimani, teză de doctorat, Facultatea de Geografie – Geologie, Departamentul de Geografie, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi: 253 p., 2007
Read_full_article: pdf/18-2008/SU08Asoltani.pdf
Correspondence: Loredana Asoltani, “Al. I. Cuza” University, Faculty of Biology, Departament of Plant Biology,
Carol I, 20A, 700505 Iaşi, România, e-mail: loredanaasoltani@yahoo.com

Read full article
Article Title: Contributions to the study of the fontinal vegetation from the superior basin of the Neagra Șarului river (Suceava County)
Authors: Loredana Asoltani, Toader Chifu
Affiliation: Faculty of Biology , “Al. I. Cuza” University of Iaşi
Abstract: The paper presents two associations from the Montio-Cardaminetea Br.-Bl. Et R Tx ex Klika
1948 class identified in the superior basin of the river Neagra Şarului, respectively: the Chrysosplenio alternifolii – Cardaminetum amarae Maas 1959 association and the Chrysosplenio alpini – Saxifragetum stellaris Pawlowski et Walas 1942 association. From the speciality literature consulted it follows that the Chrysosplenio alpini – Saxifragetum stellaris Pawlowski et Walas 1942 association has not been mentioned on the Moldavian territory before. The phytocoenoses identified are described through the phytocoenologic table and analyzed from the viewpoint of the bioforms, of the floristic elements and of the ecologic indices.
Keywords: fontinal vegetation, phytocoenosis, bioforms, floristic elements, ecologic indices, river Neagra
Şarului
References: Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu Oana, Flora şi vegetaţia Moldovei II, Iaşi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 698 p., 2006
Ciocârlan V., Flora ilustrată a României – Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucureşti: 1138 p., 2000
Coldea Gh., Consideraţii fitocenologice şi sindinamice asupra vegetaţiei mlaştinilor din Munţii
Călimani, St. Com. Ocrot. Nat., Suceava, 3: 53-63, 1973
Coldea Gh., Prodrome des associations végétales des Carpates du Sud-Est (Carpates Roumaines),
Docum. Phytosoc., Camerino, 13: 317-359, 1991
Coldea Gh., Sanda V., Popescu A., Ştefan N., Les associations végétales de Roumanie, 1 – Les
associations herbacées naturelles, Presses Universitaire de Cluj : 261 p., 1997
Ellenberg H., Indicator values of vascular plants in Central Europe, Scripta Geobotanica, IX,
Verlag Erich Goltze K.G., Göttingen: 1-97, 1974
Sanda V., Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Edit. Vergiliu, Bucureşti:
331 p., 2002
Sanda V., Popescu A., Arcuş Mariana, Revizia critică a comunităţilor de plante din România, Edit. Tilia Press International1, Constanţa: 142 p., 1999
Sanda V., Popescu A., Barabaş N., Cenotaxonomia şi caracterizarea grupărilor vegetale din România.
St. Şi Com. Muz. Şt. Nat. Bacău, Biol. Veget., 14: 365 p., 1997
Sanda V., Popescu A., Stancu Daniela Ileana, Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a
fitocenozelor din România, Edit. Conphis, Bucureşti: 359 p., 2001
Stoica D. L., Cercetări de geografie fizică pe versantul Nordic al Masivului Călimani, teză de doctorat, Facultatea de Geografie – Geologie, Departamentul de Geografie, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi: 253 p., 2007
*Correspondence: Loredana Asoltani, “Al. I. Cuza” University, Faculty of Biology, Departament of Plant Biology,
Carol I, 20A, 700505 Iaşi, România, e-mail: loredanaasoltani@yahoo.com