Diploidy indices in the plant associations from Natura 2000 site: Sighişoara-Târnava Mare

Diploidy indices in the plant associations from Natura 2000 site: Sighişoara-Târnava Mare

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: Diploidy indices in the plant associations from Natura 2000 site: Sighişoara-Târnava Mare
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/studia/public_html/v15/images/stories/com_form2content/p3/f231
Images path relative: com_form2content/p3/f231
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: Diploidy indices in the plant associations from Natura 2000 site: Sighişoara-Târnava Mare
Authors: Silvia Oroian
Affiliation: Pharmaceutical Botany and Cell Biology Department, Faculty of Pharmacy, University of Medicine and
Pharmacy, Târgu-Mureş, Gh. Marinescu Street, No. 38, RO-540139, Romania,
Abstract: Habitatele identificate în situl Natura 2000, Sighişoara-Târnava-Mare se remarcă printr-o mare bogăţie floristică, importante pentru conservarea diversităţii plantelor şi animalelor, unele dintre ele fiind recunoscute ca habitate cheie pentru menţinerea biodiversităţii la nivel european. În urma studiului efectuat, au fost identificate 43 de asociaţii vegetale, grupate în 30 alianţe, 1 subalianţă, 18 ordine şi 13 clase. Am redat distribuţia diploizilor şi poliploizilor, în vederea estimării indicilor de diploidie, calculaţi după formula lui Pignatti, bazaţi pe stabilirea raportului dintre suma prezenţei speciilor diploide şi a celor poliploide.Din totalul celor 897 taxoni vegetali, identificaţi în situl Sighişoara-Târnava Mare, 51,32% sunt diploizi, 46,29% sunt poliploizi, 2,40% sunt diplopoliploizi, iar pentru 2,01% nu am dispus de informaţii cariologice. Valoarea raportului dintre speciile diploide şi cele poliploide calculat pentru ansamblul florei vasculare este de 1,11. Cele mai ridicate frecvenţe ale poliploizilor au fost întâlnite în cazul biotopurilor destabilizate, iar cele mai reduse frecvenţe în cazul asociaţiilor aflate în stadiu de climax. În ansamblul lor, indicii de diploidie ai asociaţiilor din teritoriul cercetat corespund cu valorile indicilor similare din Europa centrală. Valorile acestor indici rămân similare cu cele ale asociaţiilor identificate în alte zone ale Transilvaniei: Defileul Mureşului, Valea Gurghiului dar şi cele din zonele umede din nord-vestul României.
Keywords: indici de diploidie, situl Sighişoara-Târnava-Mare, asociaţii vegetale
References: Barkman JJ, Moravec J, Rauschert S, Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur, Vegetatio, vol.67, nr.3, Upssala, pp.145-195, 1981.
Borza Al, Boşcaiu N, Introducere în studiul covorului vegetal, Ed.Acad. R.P.R., Bucureşti, 1965.
Boşcaiu N, Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Ed.Acad. R.S.R., Bucureşti, 1971.
Braun-Blanquet J., Pavillard J, Vocabulaire de Sociologie Végétale, Ed.3, Impr.Lemaire-Andres, 1928.
Burescu P, Flora şi vegetaţia zonelor umede din nordvestul României, Ed.Acad. Române, Bucureşti, 2003.
Cristea V, Gafta D, Pedrotti F, Fitosociologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
Fedorov A, Hromosomnîie cisla tvetcovîh rastenii, Nauca, Leningrad, 1969.
Géhu JM, Rivas-Martinez S, Notions fondamentales de Phytosociologie, Ber. Intern. Symposion Syntaxonomie in Rinteln, pp.1-33, 1981.
Grabherr G, Mucina L, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil II, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Kuzmanov B, – Khromozome numbers of Bulgarien Angiosperms: an introduction to a khromozome atlas of the Bulgarien flora, Flora Meediterranee, 3, pp.19-163, 1993.
Löve A, Löve D, Chromosome numbers of central and northwest European plant species, Opera botanica, vol.V a Societate botanica lundensi in suplimentum seriei „Botaniska notiser“ editata, pp.1-581, 1961.
Löve A, Löve D, Cytotaxonomical Atlas of the Slovenian Flora, Verlag von J. Cramer, Leutershausen, 1974.
Májovsky J, Murin A, Karyotaxonomicky prehl’ad flóry Slovenska, Veda vydavatel’stvo, Slovenskaj Académie Vied, Bratislava, 1987.
Mucina L, Grabherr G, Ellmauer Th, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil I, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Mucina L, Grabherr G, Wallnöfer S, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil III, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Oroian S, Flora şi Vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Casa de Editură Mureş, 1998.
Oroian S, Flora şi vegetaţia satelor săseşti din sud-estul Transilvaniei, Ed. University Press, Tg-Mureş, 2009.
Pignatti S, Il significato delle specie poliploidi nelle associazioni vegetali, Alti Inst.Veneto di Sc., Lett. Arti, 118, pp.75-98, 1960.
Pignatti S, Die bedeutung der Polyploidie in den Pflanzengesellschaften, Mitt.ostalp.-din.
pflanzensoz.Arbeitsgem., 1, pp.57-62, 1961.
Pignatti S, Polyploidie-Verhältnisse der Anthropogenen Pflanzengesellschaften und Vegetationsserien,
Anthropogene Vegetationi, pp.108-120, 1966.
Pignatti S, Flora d’Italia, vol.I-III, Edagricole Bologna, 1982.
Sămărghiţan M, Flora şi vegetaţia Văii Gurghiului, Ed. University Press, Tg-Mureş, 2005.
Tarnavschi I, Die Chromosomenzahlen der Autophyten-Flora von rumänien mit einem ausblick auf das Polyploidie-Problem, Bul.Grăd.Bot.Cluj, XXVII, supl.1, Cluj, pp.1-130, 1948.
Voik W, Contribuţii la studiul indicilor de diploidie ai asociaţiilor vegetale din Valea Şerbotei (Munţii Făgăraşului), Stud. şi Comunic. Muz. Brukenthal, ser. Şt.Naturale, 19, pp.121-125, 1975.
Read_full_article: pdf/21-2011/21-3-2011/SU21-3-2011-Oroian.pdf
Correspondence:

Read full article
Article Title: Diploidy indices in the plant associations from Natura 2000 site: Sighişoara-Târnava Mare
Authors: Silvia Oroian
Affiliation: Pharmaceutical Botany and Cell Biology Department, Faculty of Pharmacy, University of Medicine and
Pharmacy, Târgu-Mureş, Gh. Marinescu Street, No. 38, RO-540139, Romania,
Abstract: Habitatele identificate în situl Natura 2000, Sighişoara-Târnava-Mare se remarcă printr-o mare bogăţie floristică, importante pentru conservarea diversităţii plantelor şi animalelor, unele dintre ele fiind recunoscute ca habitate cheie pentru menţinerea biodiversităţii la nivel european. În urma studiului efectuat, au fost identificate 43 de asociaţii vegetale, grupate în 30 alianţe, 1 subalianţă, 18 ordine şi 13 clase. Am redat distribuţia diploizilor şi poliploizilor, în vederea estimării indicilor de diploidie, calculaţi după formula lui Pignatti, bazaţi pe stabilirea raportului dintre suma prezenţei speciilor diploide şi a celor poliploide.Din totalul celor 897 taxoni vegetali, identificaţi în situl Sighişoara-Târnava Mare, 51,32% sunt diploizi, 46,29% sunt poliploizi, 2,40% sunt diplopoliploizi, iar pentru 2,01% nu am dispus de informaţii cariologice. Valoarea raportului dintre speciile diploide şi cele poliploide calculat pentru ansamblul florei vasculare este de 1,11. Cele mai ridicate frecvenţe ale poliploizilor au fost întâlnite în cazul biotopurilor destabilizate, iar cele mai reduse frecvenţe în cazul asociaţiilor aflate în stadiu de climax. În ansamblul lor, indicii de diploidie ai asociaţiilor din teritoriul cercetat corespund cu valorile indicilor similare din Europa centrală. Valorile acestor indici rămân similare cu cele ale asociaţiilor identificate în alte zone ale Transilvaniei: Defileul Mureşului, Valea Gurghiului dar şi cele din zonele umede din nord-vestul României.
Keywords: indici de diploidie, situl Sighişoara-Târnava-Mare, asociaţii vegetale
References: Barkman JJ, Moravec J, Rauschert S, Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur, Vegetatio, vol.67, nr.3, Upssala, pp.145-195, 1981.
Borza Al, Boşcaiu N, Introducere în studiul covorului vegetal, Ed.Acad. R.P.R., Bucureşti, 1965.
Boşcaiu N, Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Ed.Acad. R.S.R., Bucureşti, 1971.
Braun-Blanquet J., Pavillard J, Vocabulaire de Sociologie Végétale, Ed.3, Impr.Lemaire-Andres, 1928.
Burescu P, Flora şi vegetaţia zonelor umede din nordvestul României, Ed.Acad. Române, Bucureşti, 2003.
Cristea V, Gafta D, Pedrotti F, Fitosociologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
Fedorov A, Hromosomnîie cisla tvetcovîh rastenii, Nauca, Leningrad, 1969.
Géhu JM, Rivas-Martinez S, Notions fondamentales de Phytosociologie, Ber. Intern. Symposion Syntaxonomie in Rinteln, pp.1-33, 1981.
Grabherr G, Mucina L, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil II, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Kuzmanov B, – Khromozome numbers of Bulgarien Angiosperms: an introduction to a khromozome atlas of the Bulgarien flora, Flora Meediterranee, 3, pp.19-163, 1993.
Löve A, Löve D, Chromosome numbers of central and northwest European plant species, Opera botanica, vol.V a Societate botanica lundensi in suplimentum seriei „Botaniska notiser“ editata, pp.1-581, 1961.
Löve A, Löve D, Cytotaxonomical Atlas of the Slovenian Flora, Verlag von J. Cramer, Leutershausen, 1974.
Májovsky J, Murin A, Karyotaxonomicky prehl’ad flóry Slovenska, Veda vydavatel’stvo, Slovenskaj Académie Vied, Bratislava, 1987.
Mucina L, Grabherr G, Ellmauer Th, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil I, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Mucina L, Grabherr G, Wallnöfer S, Die Pflanzengesellschaften Österreich, Teil III, VEB Gustav Fischer Verlag Jena.Stuttgart.New York, 1993.
Oroian S, Flora şi Vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Casa de Editură Mureş, 1998.
Oroian S, Flora şi vegetaţia satelor săseşti din sud-estul Transilvaniei, Ed. University Press, Tg-Mureş, 2009.
Pignatti S, Il significato delle specie poliploidi nelle associazioni vegetali, Alti Inst.Veneto di Sc., Lett. Arti, 118, pp.75-98, 1960.
Pignatti S, Die bedeutung der Polyploidie in den Pflanzengesellschaften, Mitt.ostalp.-din. pflanzensoz.Arbeitsgem., 1, pp.57-62, 1961.
Pignatti S, Polyploidie-Verhältnisse der Anthropogenen Pflanzengesellschaften und Vegetationsserien, Anthropogene Vegetationi, pp.108-120, 1966.
Pignatti S, Flora d’Italia, vol.I-III, Edagricole Bologna, 1982.
Sămărghiţan M, Flora şi vegetaţia Văii Gurghiului, Ed. University Press, Tg-Mureş, 2005.
Tarnavschi I, Die Chromosomenzahlen der Autophyten-Flora von rumänien mit einem ausblick auf das Polyploidie-Problem, Bul.Grăd.Bot.Cluj, XXVII, supl.1, Cluj, pp.1-130, 1948.
Voik W, Contribuţii la studiul indicilor de diploidie ai asociaţiilor vegetale din Valea Şerbotei (Munţii Făgăraşului), Stud. şi Comunic. Muz. Brukenthal, ser. Şt.Naturale, 19, pp.121-125, 1975.
*Correspondence: